Video

Những tín hiệu khởi sắc sau một nhiệm kỳ

Thứ Hai, 12/10/2020 17:10 Lượt xem: 11005 In bài viết

ĐBP - Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm thấp và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về quốc phòng  - an ninh, dân tộc, tôn giáo… Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, tạo nên diện mạo mới cho mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIII thành chương trình, kế hoạch phù hợp từng giai đoạn, lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả nổi bật là xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cùng với việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ tỉnh đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ vậy, đến tháng 6/2020, toàn tỉnh đã kết nạp mới 9.997 đảng viên; “xóa” 87 thôn, bản chưa có đảng viên, tăng thêm 192 thôn, bản có tổ chức đảng; hiện còn 8 thôn, bản chưa có đảng viên, giảm 91,57% số thôn, bản chưa có đảng viên so với đầu năm 2016.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, là trung tâm xây dựng, củng cố khối đoàn kết các dân tộc; huy động sức mạnh nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc. Nhiều cấp ủy, chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đi sâu kiểm điểm đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên từng bước phát huy và khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, đưa nghị quyết Ðảng vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã vượt qua những thách thức, tập trung xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp với đà tăng trưởng kinh tế khá và ổn định; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm, cao hơn so với bình quân chung cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt trên 20.000 tỷ đồng (tăng 1,78 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ước đạt 55,2 nghìn tỷ đồng. Quy mô, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước nâng lên với tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện khá toàn diện, đi vào thực chất và chiều sâu. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một đơn vị cấp huyện (TX. Mường Lay) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 48,14% đầu năm 2016 ước xuống còn 30,67% năm 2020, bình quân giảm 3,49%/năm; riêng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ bình quân giảm 4,53%/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, TP. Điện Biên Phủ hôm nay vẫn còn đó những dấu tích đáng nhớ của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Được sự quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện về mọi mặt, sau 5 năm (2015-2020) TP. Điện Biên Phủ đã khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư dần hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng lên. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng/người. Sự phát triển về kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội.

Sự đổi thay nhanh chóng của TP. Điện Biên Phủ hôm nay là minh chứng cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên khi đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc để xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Không chỉ có những đổi thay nơi thành phố mà diện mạo vùng biên cũng “thay da đổi thịt” từng ngày.

Thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo an sinh xã hội, như: Chương trình 134, 135, 167/CP; Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở; chính sách hỗ trợ: gạo, sách vở, học phí cho học sinh đến trường... đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa bàn khó khăn, vùng cao, biên giới. Đặc biệt, chủ trương kêu gọi xã hội hóa làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai tại huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã mang lại niềm vui cho gần 1.800 gia đình ở hai huyện biên giới. Với sự hỗ trợ của các bộ, ngành và sự góp công sức, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gần 1.200 hộ nghèo ở huyện Mường Nhé và 613 hộ nghèo ở huyện Nậm Pồ đã có nhà ở khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống.

Sau 5 năm, điều thay đổi dễ nhận thấy nhất của Điện Biên có lẽ là kết cấu cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi… có nhiều cải thiện, nhất là hệ thống giao thông phát triển, kết nối đồng bộ, nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ được Trung ương nâng cấp thành quốc lộ với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Với sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giờ đây trên địa bàn tỉnh có 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm xã; hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư, bảo đảm tưới tiêu cho 29.190ha đất sản xuất nông nghiệp, rau màu. Tỷ lệ dân số khu vực đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,6%, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 83,13%. 100% xã phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm, tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia tăng từ 83,4% (năm 2015) lên 92% (năm 2020). Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình phát triển nhanh, đa dạng, số hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, huyện cơ bản được xây dựng hoàn thiện, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 31,7 giường, cao hơn số bình quân chung cả nước, 78,3% trạm y tế có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia (tăng 27,5% so với năm 2015). Hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư, nâng cấp. Cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Đó là điều kiện tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Có thể nói, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là những dấu ấn và tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các chương trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ tới để xây dựng Điện Biên ổn định, phát triển vững vàng nơi cực Tây Tổ quốc, viết tiếp trang sử hào hùng của mảnh đất với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” hơn 66 năm trước.

Phạm Quang