Video

Biên phòng giúp dân đẩy lùi tà đạo

Thứ Tư, 27/01/2021 14:46 Lượt xem: 5847 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tích cực bám dân, bám địa bàn, nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu; đặc biệt là đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn khu vực biên giới.

Đây là bản cam kết tự nguyện từ bỏ tà đạo của gia đình anh Sùng A Thanh, bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Do tin và nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, 3 năm trước, anh Thanh và người thân đã tham gia hoạt động của các đạo, tôn giáo không chính thống. Nhờ có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè và cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, anh Thanh cùng gia đình đã hiểu rõ bản chất sai trái của tà đạo và không nghe, không tin, không làm theo lời những kẻ xấu lôi kéo. Gia đình anh Thanhmột trong 10 gia đình đã tự nguyện ký bản cam kết từ bỏ tà đạo trên địa bàn bản Huổi Khon 2.

Lợi dụng nhận thức của người dân khu vực biên giới còn nhiều hạn chế, một số đối tượng đã lôi kéo bà con tham gia sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật thông qua các nội dung tuyên truyền về tà đạo trên mạng internet. Hoạt động tôn giáo trái pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Nậm Kè đã thành lập các tổ công tác, trực tiếp xuống với nhân dân, vận động, tuyên truyền để bà con nâng cao cảnh giác, không tham gia các tà đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè đã tranh thủ vai trò của người uy tín, trưởng bản, trưởng nhóm đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người đứng đầu các dòng họ trong công tác vận động bà con để họ không nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu. Và chính những người uy tín, trưởng bản, trưởng nhóm đạo đã trở thành những cánh tay nối dài, giúp Bộ đội Biên phòng tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con, không nghe theo lời lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, giờ đây, người dân xã Nậm Kè nói chung, bản Huổi Khon nói riêng đã nâng cao nhận thức và hiểu rõ bản chất phản động của tà đạo. Bà con không tin, không nghe xúi giục của kẻ xấu, không tham gia sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Nhiều gia đình đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ tà đạo, quay lại sinh hoạt theo tôn giáo được pháp luật cho phép; từ đó nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Diện mạo bản Huổi Khon 1 và 2 đang đổi thay từng ngày; người dân tập trung canh tác, lao động sản xuất, thực hiện tập quán sinh hoạt truyền thống của dân tộc. Sự đổi thay ở Huổi Khonsự góp sức không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè, nhất là trong việc sát sao bám nắm dân bản, tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tà đạo, trở về tập quán truyền thống, mang lại bình yên cho bản làng biên giới.

Quang Hưng