Hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn
ĐBP - Công đoàn xã, phường, thị trấn là một mô hình mới được ra đời năm 2005, sau khi có Nghị định 121/NĐ/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định 974/ QĐ- TLĐ ngày 29/6/2004 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn xã, phường, thị trấn.
Trong 5 năm, từ năm 2005 - 2010 có thêm 2.192 đoàn viên được kết nạp; 112 /112 cơ quan xã, phường, thị trấn thành lập tổ chức công đoàn và đi vào hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên, sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện của UBND và các tổ chức chính trị xã hội, các CĐCS xã, phường, thị trấn từng bước đi vào hoạt động khá nề nếp.
Đoàn viên công đoàn Công ty Sản xuất Vật liệu xây dựng luôn chủ động khắc phục khó khăn, tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động. Ảnh: B.N
Hoạt động công đoàn luôn bám sát vào nghị quyết CĐCS; nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ công chức và người lao động, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức lao động nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. CBCC, người LĐ thường xuyên trau dồi rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong lề lối làm việc theo hướng gần dân, hiểu dân và vì dân. Hàng năm Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBCC, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCC, người LĐ; tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, ốm đau, thai sản, chế độ nghỉ phép... Tổ chức thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu, hỉ.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động công đoàn khu vực xã, phường, thị trấn trong 5 năm qua vẫn còn một số nơi chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của công đoàn. Nguyên nhân là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng tổ chức công đoàn còn hạn chế. Chủ tịch công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm, là những người có nhiệm vụ quan trọng của cơ quan xã, phường, thị trấn nên ít có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu nghiệp vụ công đoàn. Kinh phí hoạt động của công đoàn cơ sở hạn hẹp, chỉ giới hạn trong khoản trích từ quỹ lương cán bộ, công chức trong định biên, do đó hoạt động công đoàn đa số chỉ là các hoạt động thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiểu hỉ, ít quan tâm đến các hoạt động phong trào thi đua, thể thao văn nghệ... Có nơi đoàn viên chưa xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động công đoàn nên tham gia sinh hoạt chưa đều, chưa làm tròn trách nhiệm được giao, cán bộ công đoàn chưa thật sự chủ động thâm nhập thực tiễn; bản lĩnh, trình độ nhận thức còn hạn chế nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, vướng mắc tại cơ sở chưa sâu, chưa kịp thời; chưa chủ động kiến nghị những vấn đề bức xúc nảy sinh từ phong trào của cơ sở.
Sức sống của công đoàn cơ sở luôn thể hiện ở khả năng hoàn thành nhiệm vụ và chất lượng phong trào. Do đó, vai trò của ban chấp hành công đoàn cơ sở là rất quan trọng. Đặc biệt chủ tịch CĐCS phải thật sự năng động, linh hoạt, nhiệt tình trong công tác; biết thống nhất ý chí và hành động trong ban chấp hành và toàn thể đoàn viên. Chủ tịch CĐCS phải là cầu nối quan trọng trong các mối quan hệ làm việc với công đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cùng cấp. Quá trình lãnh đạo hoạt động công đoàn cần chú ý quy chế làm việc; triển khai kế hoạch công tác cần chọn thời gian thích hợp để vừa không gây ảnh hưởng nhiệm vụ thường xuyên của các bộ phận, vừa khuyến khích mọi đoàn viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hoạt động công đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ sở, gắn với công tác chuyên môn của cơ quan cấp xã, phường, thị trấn, và chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động phù hợp, chăm lo tốt quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức; mạnh dạn kiến nghị với lãnh đạo cơ quan cấp xã, phường, thị trấn và công đoàn cấp trên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Có như vậy thì hoạt động của tổ chức công đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn mới có thể duy trì và phát triển; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Nguyễn Thị Tám (LĐLĐ tỉnh)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA