Một số quy định mới khi tham gia đóng BHXH, BHYT năm 2012
ĐBP - Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; từ ngày 01/01/2012 khi người lao động và đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hoặc người tự nguyện tham gia BHXH có sự thay đổi một số nội dung như sau:
1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc từ 01/01/2012: BHXH bằng 24% (trong đó người sử dụng lao động đóng 17%, người lao động đóng 7%); BHYT bằng 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%); BHTN bằng 2% (người sử dụng lao động đóng1%, người lao động đóng 1%) của mức tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề và chênh lệch bảo lưu (nếu có). Tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện bằng 20% mức thu nhập tháng người tham gia lựa chọn (tăng so với mức đóng cũ 2%).       
2. Mức xử lý vi phạm về đóng BHXH.
Thực hiện Quyết định 1531/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 của BHXH Việt Nam, từ 01/01/2011 mức xử phạt đối với trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHXH là 14,2%/năm; tương đương 1.183%/tháng (Tăng so với mức cũ 3,7%/năm)
3. Thay đổi một số quy trình, mẫu biểu liên quan đến thu BHXH, BHYT,BHTN và cấp sổ, thẻ BHYT.
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu số A01-TS) phải nộp kèm theo 2 ảnh màu 3x4 đối với người lao động tăng mới, tăng do chuyển đến.
- Hằng năm từng người lao động được nhận thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của năm trước do cơ quan BHXH gửi đến, qua đó tự kiểm tra đối chiếu kết quả đóng BHXH, BHYT ghi trên thông báo với tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN mức đóng và số tiền đã đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp có thắc mắc thì kiến nghị thủ trưởng đơn vị làm rõ.
- Trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày, đơn vị gửi văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT kỳ tiếp theo theo mẫu quy định.
- Các mẫu biểu giao dịch với cơ quan BHXH có sự thay đổi, theo đó đơn giản hoá thủ tục hành chính thuận lợi hơn cho đơn vị.
- Mọi giao dịch với cơ quan BHXH đều phải thông qua bộ phận 1 cửa để được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc theo phiếu hẹn.
Trần Thị Thu
(BHXH tỉnh)

 

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác