Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên thanh niên

ĐBP - Giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật cho thanh niên là một trong những nội dung được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Với đặc điểm địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh chủ yếu là con em các dân tộc ít người, trình độ văn hoá không đồng đều, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật nói chung và Luật nghĩa vụ Quân sự nói riêng.

Xác định ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho cấp ủy đảng các đơn vị cơ sở phối hợp với chính quyền, tổ chức Đoàn thanh niên địa phương tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên về Luật NVQS với những hình thức khá phong phú và biện pháp linh hoạt, sáng tạo: Phối hợp với Đoàn thanh niên các trường kết nghĩa tham mưu cho Ban giám hiệu nhà truờng tổ chức tuyên truyền về truyền thống của Quân đội, về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Nội dung tuyên truyền, giáo dục có trọng tâm, trọng điểm nhất là sau khi có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NVQS, những qui định mới của Luật về thời gian thực hiện NVQS và những điểm mới mà công dân thực hiện NVQS được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân....

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Bộ CHQS tỉnh) giới thiệu, giáo dục truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cho chiến sỹ mới.

Kết hợp các đợt huấn luyện dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham gia giúp dân xoá đói giảm nghèo, tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, đóng góp hàng ngàn ngày công giúp dân ổn định đời sống, tăng gia sản xuất.

Trung uý Nguyễn Đình Cường, Trợ lý thanh niên, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong 5 năm qua Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức đựơc 78 buổi tuyên truyền cho gần 19.000 lượt thanh niên. Các cơ sở làm tốt công tác thâm nhập tuyển quân, thực hiện “3 gặp, 4 biết”… nên đa số ĐVTN trong tỉnh có nhận thức đầy đủ về Luật nghĩa vụ Quân sự, thấy được vinh dự, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên các đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ luôn đạt chỉ tiêu đề ra, thanh niên trúng tuyển NVQS được gọi nhập ngũ đều hăng hái lên đường, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chiến sỹ mới đều có ý thức phấn đấu, học tập, rèn luyện, tích cực tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, giữ vững và phát huy truyền thống Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, yên tâm tư tưởng công tác, xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào đào bỏ ngũ, thoái thác nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hoạt động trao quà tiễn đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được phối hợp tiến hành thường xuyên và đã được nhân rộng khắp các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Đoàn viên xuất ngũ (nếu có nhu cầu) được học nghề tại các cơ sở đào tạo của Quân khu 2 và trường dạy nghề của tỉnh, ổn định cuộc sống sau xuất ngũ. 100% thanh niên xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt truyền thống của quân đội, của đơn vị, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Phan Hương

(Bộ CHQS tỉnh)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác