Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp

ĐBP - Nhận thức rõ vai trò của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu II, sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần tích cực giữ vững an ninh  trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Với phương châm xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành nhiều biện pháp để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy Đảng các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát thực tế địa bàn; tiến hành tốt việc quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp. Hằng năm cơ quan quân sự các cấp rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV bảo đảm đúng thời gian, quy định. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được quan tâm. Đội ngũ cán bộ DQTV được bồi dưỡng kiến thức cơ bản, làm chỗ dựa để huấn luyện và điều hành lực lượng DQTV các cấp hoạt động nề nếp, hiệu quả. Chính vì vậy, đến cuối năm 2011, tỷ lệ DQTV đạt 2,1% so với tổng dân số toàn tỉnh. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV luôn được coi trọng. Đến nay, 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là đảng viên (trong đó 96,6% là cấp ủy viên). Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 18%, đoàn viên đạt 61%. Phần lớn cán bộ, chiến sỹ DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao, phát huy tốt vai trò gương mẫu và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lực lượng DQTV thực sự là nòng cốt trong các hoạt động phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Lực lượng DQTV tham gia diễn tập PCCCR tại xã Tà Lèng, T.P Điện Biên Phủ.

Với chủ trương nâng cao chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng DQTV, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV đảm bảo đủ số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Cùng với công tác xây dựng và củng cố lực lượng, công tác phổ biến, tuyên truyền Luật DQTV được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp coi trọng đặt lên hàng đầu. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã tổ chức 39 lớp tập huấn cho 3.106 lượt cán bộ quân sự địa phương, DQTV. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức huấn luyện điểm 1 tiểu đội DQTV sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện rộng rãi cho 100% quân số. Trong đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; trình độ kỹ thuật, chiến thuật DQTV... Qua huấn luyện, trình độ mọi mặt của lực lượng DQTV được nâng lên rõ rệt, chất lượng tổng hợp ngày càng cao và hoạt động hiệu quả. Lực lượng DQTV đã làm tốt việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự... trên địa bàn.

 

Bài, ảnh: Gia Kiệt

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác