Xây dựng nông thôn mới từ các phong trào phụ nữ

ĐBP - Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới về thực chất vẫn là thực hiện các chương trình hoạt động của Hội nay được cụ thể hóa bằng các tiêu chí. Vận động phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng được Hội LHPN tỉnh đặt ra và có kế hoạch cụ thể để thực hiện nhằm phát huy năng lực và vai trò tham gia của các cấp hội trong thực hiện chương trình.

Với Hội LHPN Mường Ảng, xây dựng nông thôn mới được xác định tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, cải tạo thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên gắn với phát triển bền vững.

Để hội viên nắm rõ và hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ Mường Ảng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên đăng ký thực hiện các phong trào, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN tỉnh phát động: thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Về xã Ẳng Cang, chúng tôi dễ dàng nhận nét khác biệt rất đời thường nhưng không phải ở vùng nông thôn nào cũng có được. Đó là ý thức về vệ sinh môi trường của người dân. Được biết, nét đẹp này được hình thành nhờ phong trào “2 không - 1 có - 2 sạch” do Hội LHPN tỉnh phát động. Giờ đây, từ việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường từ trong nhà cho đến ngoài ngõ đã trở thành nếp sống của nhiều gia đình phụ nữ ở Ẳng Cang...

Hội viên phụ nữ Mường Ảng dệt thổ cẩm trong thời gian nông nhàn để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Tô Hợp 

Trong số 19 tiêu chí nông thôn mới, có 11 tiêu chí liên quan đến công tác Hội và phong trào phụ nữ. Như các tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường... Các tiêu chí này đã được các cấp Hội phụ nữ huyện vận dụng xây dựng kế hoạch và vận động hội viên thực hiện. Phong trào “2 không - 1 có - 2 sạch” do Hội LHPN tỉnh phát động được các cấp hội phụ nữ huyện triển khai gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của TW Hội. Dưới hình thức duy trì hoạt động “Ngày chủ nhật xanh, sạch”; phối hợp với cơ sở đưa nội dung này vào tiêu chí xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, việc thực hiện phong trào đã đi vào thực chất. Đến nay, toàn huyện có 1.186 gia đình hội viên chủ động di dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; đã có gần 1.800 hộ xây dựng hố ủ phân gia súc, gia cầm; 47% hộ gia đình hội viên tham gia thực hiện sạch nhà, sạch đường làng, ngõ xóm. Phong trào đã góp phần cải thiện môi trường sống, giảm thiểu những nhân tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện điều kiện sống là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với vai trò của phụ nữ trong gia đình; đây cũng là tiêu chí căn bản trong xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN Mường Ảng đã tập trung hỗ trợ giảm nghèo bằng nhiều biện pháp: Cung cấp kiến thức, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, vận dụng phụ nữ mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện thực hiện khảo sát, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ. Cùng với đó là duy trì phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện những phong trào này, hàng năm có 95 hội viên được giúp đỡ công lao động, cây, con giống trị giá trên 40 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ nhỏ nhưng thiết thực và phụ hợp với điều kiện ở cơ sở, nhiều gia đình hội viên nghèo đã dần ổn định cuộc sống. Từ năm 2008 đến nay, đã có trên 2.000 lượt hội viên nghèo được giúp giảm nghèo. Trong đó, đã có trên 40 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững, bước đầu có tích lũy.

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN huyện tích cực hưởng ứng cuộc vận động Mái ấm tình thương do TW Hội phát động. Hội viên phụ nữ đã quyên góp, ủng hộ và giúp đỡ ngày công giúp 10 gia đình hội viên có có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây mới nhà. Việc làm này góp phần thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Mường Ảng về xóa nhà tạm, tranh tre dột nát trên địa bàn.

Bằng các hoạt động cụ thể, Hội LHPN Mường Ảng sẽ tích cực hoạt động để cùng với địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là giải pháp để Hội nâng cao vị thế và chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Đạt Thương

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA