Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh

Thứ Hai 12:16 10/06/2024

ĐBP - Sáng 10/6, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 6 năm 2024, cho ý kiến vào nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 để phục vụ Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, mà trực tiếp thường xuyên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện công tác PCTN, tiêu cực; sự nỗ lực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2024 và tổ chức triển khai theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phát hiện các sai phạm để xử lý hiệu quả, nhất là trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và hoàn thành một số công việc giúp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nề nếp và hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề xuất Ban Chỉ đạo đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an – an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm một số nội dung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Ban Chỉ đạo, thành viên BCĐ tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, tiêu cực tại cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị theo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và chương trình, kế hoạch đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án; xử lý các vụ việc kinh tế tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là những vụ việc, vụ án được BCĐ đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát hiện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân tại thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Bố trí lại cán bộ sau khi bị kỷ luật theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung được trình. Cuộc họp đã tập trung thảo luận phân tích, tham gia góp ý, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là bán sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.