Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Hiệu quả từ thi đua thực chất

10:02 - Thứ Ba, 04/06/2024 Lượt xem: 3308 In bài viết

Về Sư đoàn 324 (Quân khu 4) những ngày cuối tháng 5, đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận không khí thi đua của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Trên các thao trường huấn luyện đến mọi hoạt động của đơn vị, những kinh nghiệm hay, việc làm tốt, những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ được cán bộ, chiến sĩ thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm hết sức sôi nổi.

Một trong những kinh nghiệm quý dẫn đến Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Sư đoàn 324 đạt hiệu quả thiết thực đó là, các cơ quan, đơn vị luôn duy trì phong trào thi đua thực chất, từ đó khơi dậy động cơ thi đua trong sáng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, từ phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Do đó, những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt được các cơ quan, đơn vị phổ biến rộng rãi cho mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo. Nhờ vậy, các khâu yếu, điểm yếu, những đơn vị còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kịp thời được khắc phục và tạo thành sự phát triển đồng đều trong toàn sư đoàn.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 324 thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra “3 tiếng nổ”. 

“Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào Thi đua Quyết thắng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ đơn vị nên những năm qua Đảng ủy Sư đoàn luôn coi trọng và duy trì có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đặc biệt chú trọng việc xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình điểm để nhân rộng điển hình và khắc phục khâu yếu, điểm yếu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Nhờ vậy, Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực quan trọng góp phần trực tiếp vào những kết quả, thành tích của Sư đoàn trong những năm vừa qua”. Đó là lời tâm sự của Đại tá Lê Doãn Anh, Phó chính ủy Sư đoàn 324 khi chúng tôi tìm hiểu việc thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Bộ đội Trung đoàn 335 thi đua huấn luyện giỏi. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, những năm qua Hội đồng thi đua các cấp và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ở Sư đoàn 324 đã lồng ghép phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn, như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Trên cơ sở nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua Sư đoàn phát động, căn cứ vào tình hình cụ thể, các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung, mục tiêu sát với đặc điểm, tình hình đơn vị mình. Nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng từng cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua đột kích để động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để phong trào thi đua luôn có trọng tâm, trọng điểm, Hội đồng thi đua khen thưởng và Phòng Chính trị Sư đoàn đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nội dung phát động thi đua gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả, cổ vũ, biểu dương kịp thời các nhân tố tích cực để nhân rộng. Mục tiêu xuyên suốt mà phong trào thi đua Sư đoàn hướng tới, đó là phải xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, từ cán bộ chủ trì đến mọi chiến sĩ đều có động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, không có biểu hiện thi đua lệch lạc, ganh đua... 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 16, Trung đoàn 1 đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

Thực tế ở các cơ quan, đơn vị ở Sư đoàn 324, chúng tôi nhận thấy Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật như Trung đoàn 1, những năm qua được Quân khu chỉ đạo xây dựng điểm toàn diện, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua và có nhiều cách làm hay để đưa đơn vị đi lên. Cùng với việc duy trì có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã chọn một số đơn vị xây dựng điểm trên từng mặt công tác để đột phá vào khâu yếu, điểm yếu. Cụ thể như để khắc phục tình trạng thiếu rau xanh, thực phẩm, đưa công tác tăng gia sản xuất đi lên, Trung đoàn đã chọn Tiểu đoàn 3 xây dựng điểm về hậu cần. Từ việc xây dựng điểm, không chỉ bảo đảm đủ nhu cầu thực phẩm mà Tiểu đoàn 3 còn xây dựng được nhiều mô hình, chăn nuôi, trồng trọt các loại cây con cho giá trị kinh tế cao. Hay như Tiểu đoàn 2 nhờ được chỉ đạo xây dựng điểm về thực hiện nền nếp chính quy mà chất lượng xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong những năm qua không ngừng nâng lên. Kết quả, nhiều năm liền Tiểu đoàn 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tặng danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi và Đơn vị Quyết thắng.

 Thi đua xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với các đơn vị như Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 15, Tiểu đoàn 18... từ thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trở thành động lực giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong điều kiện trang bị, khí tài, máy móc lâu năm xuống cấp, lạc hậu và thiếu thao trường huấn luyện nhưng qua thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 18 đã khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, Tiểu đoàn 18 đã khắc phục được các vấn đề yếu, thiếu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm liên tục được tặng danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi. Với Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 15 trong điều kiện vừa huấn luyện, SSCĐ, thực hiện các nhiệm vụ nhưng các đơn vị đã duy trì có hiệu quả phong trào thi đua đột phá vào các nhiệm vụ. Kết quả, cảnh quan, môi trường các đơn vị được xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 làm tốt công tác xây dựng điểm tăng gia sản xuất. 

Theo Thượng tá Nguyễn Giang Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn thì thông qua thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng không chỉ xuất hiện các cá nhân, tập thể điển hình mà các cơ quan, đơn vị còn nhân rộng phong trào đẩy, đuổi, vượt điển hình tiên tiến. Nhờ vậy, hiệu quả chất lượng các mặt công tác không ngừng nâng lên góp phần xóa khâu yếu, xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top