Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

22:36 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 25130 In bài viết

Số TT

Họ và tên

I

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

2

Đồng chí Mùa A Sơn

3

Đồng chí Lê Thành Đô

4

Đồng chí Lò Văn Mừng

5

Đồng chí Giàng Thị Hoa

6

Đồng chí Lò Văn Phương

7

Đồng chí Phạm Khắc Quân

8

Đồng chí Ngô Quang Tuấn

9

Đồng chí Hà Quang Trung

10

Đồng chí Tráng A Tủa

11

Đồng chí Phạm Đức Toàn

12

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân

13

Đồng chí Chu Xuân Trường

14

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng

15

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan

16

Đồng chí Mùa A Vảng

17

Đồng chí Lò Văn Tiến

18

Đồng chí Lê Trọng Khôi

19

Đồng chí Vừ A Bằng

20

Đồng chí Trần Nam Trung

21

Đồng chí Trần Cao Cường

22

Đồng chí Phạm Ngọc Hân

23

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy

24

Đồng chí Lò Thị Luyến

25

Đồng chí Lê Thanh Hà

26

Đồng chí Đặng Thành Huy

27

Đồng chí Nguyễn Phi Sông

28

Đồng chí Bùi Minh Hải

29

Đồng chí Phạm Việt Dũng

30

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

31

Đồng chí Nguyễn Thành Phong

32

Đồng chí Phan Văn Thống

33

Đồng chí Phạm Văn Nam

34

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá

35

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng

36

Đồng chí Lê Khánh Hòa

37

Đồng chí Chu Đình Hà

38

Đồng chí Cao Đăng Hạnh

39

Đồng chí Tẩn Minh Long

40

Đồng chí Lê Thanh Bình

41

Đồng chí Đinh Bảo Dũng

42

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt

43

Đồng chí Trịnh Hoàng Thắng

44

Đồng chí Phạm Giang Nam

45

Đồng chí Vàng Thị Bình

46

Đồng chí Vi Thị Hương

47

Đồng chí Nguyễn Tự Lập

48

Đồng chí Nguyễn Minh Phú

49

Đồng chí Lò Văn Cương

50

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt

51

Đồng chí Lê Tiến Dũng

52

Đồng chí Vùi Văn Nguyện

II

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

2

Đồng chí Mùa A Sơn

3

Đồng chí Lê Thành Đô

4

Đồng chí Lò Văn Mừng

5

Đồng chí Giàng Thị Hoa

6

Đồng chí Lò Văn Phương

7

Đồng chí Phạm Khắc Quân

8

Đồng chí Ngô Quang Tuấn

9

Đồng chí Hà Quang Trung

10

Đồng chí Tráng A Tủa

11

Đồng chí Phạm Đức Toàn

12

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân

13

Đồng chí Chu Xuân Trường

14

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng

15

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan

III

BÍ THƯ TỈNH ỦY

1

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

IV

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY

1

Đồng chí Mùa A Sơn

2

Đồng chí Lê Thành Đô

 

Hội nghị BCH lần thứ nhất cũng đã bầu ra UBKT Tỉnh ủy khóa XIV gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, UV BTV TU giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình luận
Back To Top