Lấy ý kiến phản biện xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

17:03 - Thứ Sáu, 10/05/2024 Lượt xem: 3792 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (10/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham gia phản biện có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Luật gia, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và một số cá nhân…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận hội nghị phản biện xã hội.

Dự thảo Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm 03 điều kèm theo Quyết định với 4 chương, 26 điều. Nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định là về hiệu lực thi hành; các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành; điều khoản chuyển tiếp. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định kèm theo Quyết định ban hành về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh; trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh…

Phản biện tại hội nghị, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo đồng thời góp ý bổ sung căn cứ, sự cần thiết ban hành Quyết định. Đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng; trình tự đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh liên quan đến bí mật nhà nước; chỉnh sửa về câu từ… Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì soạn thảo) trao đổi làm rõ một số ý kiến của các đại biểu, những ý kiến còn lại đơn vị xin tổng hợp tiếp thu, xem xét chỉnh sửa, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham gia ý kiến phản biện.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự tham gia góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo sớm chỉnh sửa, bổ sung nội dung còn thiếu để hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành và dự thảo Quy định kèm theo.

Tin, ảnh: Đức Thái
Bình luận

Tin khác

Back To Top