UBND tỉnh họp thường kỳ thảo luận 8 nội dung, tờ trình

13:32 - Thứ Hai, 03/06/2024 Lượt xem: 9155 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (3/6), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô chủ trì phiên họp tháng 5/2024 của UBND tỉnh. Phiên họp thảo luận, xem xét 8 nội dung, tờ trình quan trọng, trong đó có 4 nội dung thảo luận trực tiếp tại hội trường.

Đại biểu tham dự phiên họp.

Cơ bản các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung báo cáo, tờ trình trình bày tại phiên họp. Đối với Đồ án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, một số ý kiến đề nghị: Cần thống nhất quy chế, cơ chế phối hợp cụ thể giữa các sở, ngành; quy định vùng đệm, vị trí đặt biển quảng cáo; lộ trình thực hiện…. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất: Các đơn vị tiếp tục rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, được cấp trước đó để tiếp tục bổ sung vào quy hoạch. Thống nhất quy hoạch quảng cáo ngoài trời là quy hoạch mở, tuân theo các yêu cầu của Luật Quảng cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ, giáo dục, văn hóa, tránh các nội dung phản cảm, mất mỹ quan đô thị; các quảng cáo đứng độc lập, quảng cáo gắn với công trình, cần nghiên cứu có quy định mở, thuận tiện cho quá trình quản lý sau này; cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng cáo.

Đối với phương án ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên, đại biểu thống nhất mở rộng diện tích, một số công năng, mở rộng khu vực bãi đỗ xe của dự án. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo văn bản, các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch cũ đã ban hành, tập trung bàn về cơ sở pháp lý của dự án; cần đề cập đến công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến vào Đồ án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị: UBND thành phố Điện Biên Phủ tập trung hoàn thiện, lấy ý kiến HĐND thành phố đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, chủ trì xây dựng phương án dự kiến phân loại đô thị sau khi điều chỉnh địa giới hành chính; hoàn thiện đánh giá trình độ phát triển hạ tầng đô thị phường Thanh Trường. UBND thị xã Mường Lay xây dựng phương án dự kiến quy hoạch chung mở rộng địa giới hành chính; phương án đánh giá phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị của thị xã. Chậm nhất ngày 15/6, TP. Điện Biên Phủ, TX. Mường Lay phải hoàn thiện hồ sơ để trình kỳ họp HĐND tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp với 2 địa phương hoàn thiện hồ sơ Đề án nộp về Bộ Nội vụ trước ngày 30/6/2024.

Về Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, phiên họp thống nhất Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tối thiểu gồm 3 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên) với mức hỗ trợ tối thiểu: Tổ trưởng 1,1 triệu đồng; tổ phó 1,05 triệu đồng; tổ viên 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất các nội dung tại phiên họp.

Ngoài ra, UBND tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung: Đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030; Quyết định quy định xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh; Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top