Dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng để kỳ họp thành công(*)

08:42 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 2157 In bài viết

(Trích phát biểu khai mạc của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV)

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm. Ảnh: Phạm Quang

Hôm nay, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười lăm, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại phiên họp trù bị, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung, chương trình kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra trong 1,5 ngày; HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất: HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, cần được thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm kế hoạch. Trong đó, tập trung vào những vấn đề lớn, đánh giá được những kết quả nổi bật, những nội dung còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp sát thực, khả thi để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thu chi ngân sách địa phương; giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thứ hai: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 11 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương và 03 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình. Đây là các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế để các cấp, các ngành quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh như: Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”; lựa chọn cấp huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Quang

Thứ ba: HĐND tỉnh sẽ nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; thông qua Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Các báo cáo đã được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định để đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn tại các phiên họp.

Các nội dung trình tại Kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND, UBND tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng; các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra theo quy định của pháp luật. Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để HĐND tỉnh quyết định đúng đắn, phù hợp, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh...

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top