Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

12:36 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 2187 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Điện Biên.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và Ủy viên kiểm tra các cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Đồng thời, UBKT các cấp đã gắn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc giám sát, kiểm tra trong kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định dân chủ, khách quan. Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp đối tượng được kiểm tra, giám sát nhận rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát; công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra tại các địa phương, đơn vị; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình, kiểm tra giám sát năm 2024. Toàn ngành cần tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là trong công tác thẩm định nhân sự. Cần giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là liên quan đến nhân sự khóa tới, khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay...

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top