Thu ngân sách từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 53,5% dự toán

09:29 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 2254 In bài viết

Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động này trong 6 tháng năm 2024 đạt 200.460 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán được giao, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất - nhập khẩu trong tháng 6-2024 đạt 33.291 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng liền trước.

Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động này trong 6 tháng năm 2024 đạt 200.460 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán được giao, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hàng hóa xuất - nhập khẩu, tháng 6-2024, tổng trị giá xuất - nhập khẩu của cả nước đạt 64,12 tỷ USD, giảm 1,3% (tương ứng giảm 0,88 tỷ USD) so với tháng liền trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu trong tháng đạt 33,66 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 1,39 tỷ USD); trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 30,46 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 2,27 tỷ USD). Cán cân thương mại trong tháng 6-2024 xuất siêu 3,2 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất - nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 369,62 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 51,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 190,73 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 24,74 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 178,88 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 26,34 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam 6 tháng năm 2024 ước tính xuất siêu 11,85 tỷ USD.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top