Kinh tếNgân hàng CSXH

Triển khai kịp thời, hiệu quả

06:35 - Chủ Nhật, 12/06/2022 Lượt xem: 1999 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé đã triển khai các bước nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé giải quyết hồ sơ, thủ tục vay vốn cho người dân.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé đã bám vào các văn bản chỉ đạo cấp trên, chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chương trình để người dân nắm bắt, đăng ký nhu cầu; đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đồng thời, rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, đặc biệt, tập trung rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay hỗ trợ việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; cho vay hỗ trợ làm nhà ở… đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất.

Theo phân bổ nguồn vốn, trong đợt này Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé được giao giải ngân 5 tỷ đồng nguồn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, 2 tỷ đồng nguồn cho vay hỗ trợ việc làm và gần 300 triệu đồng nguồn cho vay hỗ trợ học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến. Ngay sau khi được giao vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kịp thời giải ngân, nhằm tạo điều kiện để người dân được tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi; trong đó, ưu tiên cho vay đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phục hồi sản xuất và học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, đến nay các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP trên địa bàn huyện Mường Nhé đã giải ngân, góp phần hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên kịp thời khắc phục khó khăn. Cụ thể, đến nay chương trình cho học sinh vay mua máy vi tính, thiết bị học tập đã giải ngân cho 4 hộ vay, với tổng dư nợ 40 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm gần 2 tỷ đồng, với 25 hộ vay vốn và cho vay hỗ trợ nhà ở gần 1,7 tỷ đồng, với 6 hộ vay vốn. Hiện đơn vị đang tích cực triển khai giải ngân và phấn đấu trong tháng 6 sẽ tiến hành giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Gia đình ông Lò Văn Thuận, bản Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé là một trong những hộ được vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP và phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay trong phục hồi phát triển kinh tế gia đình. Ông Lò Văn Thuận chia sẻ, cả hai vợ chồng ông đều là lao động tự do, những năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công việc lúc có lúc không, nên thu nhập rất bấp bênh. Vừa qua được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để giải quyết việc làm, với gia đình, đây thực sự là món tiền lớn tiếp sức để vượt qua khó khăn. Gia đình sẽ đâu tư mua bò giống về nuôi để tạo thu nhập, hướng tới xây dựng trang trại chăn nuôi.

Theo ông Mai Ngọc Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các phòng, ban liên quan, các địa phương, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng, rà soát đối tượng đủ điều kiện và tổ chức cho vay kịp thời, đúng quy định; hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất, kịp thời phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tập trung thực hiện giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Sau khi giải ngân, đơn vị sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top