Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thứ Hai, 04/12/2023 09:32

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

BÌNH LUẬN - PHÊ PHÁN

Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thứ Sáu, 01/12/2023 10:06

Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 93 năm qua, Đảng ta đã rất chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài.

BÌNH LUẬN - PHÊ PHÁN

Đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Thứ Sáu, 01/12/2023 09:59
Đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Gần 40 năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có việc bảo đảm nhân quyền góp phần ổn định và phát triển bền vững đất nước. Việt Nam cũng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và luôn được đánh giá là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc về việc bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam.

Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Ba, 28/11/2023 14:54
Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”:

Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

Thứ Sáu, 24/11/2023 09:14
Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, xuất hiện một số TikToker (người dùng TikTok) làm các video clip kiểu như: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ Quân đội để được làm chính mình”; “Có nên rời khỏi ngành Công an để bắt đầu làm lại?”...

Cảnh giác hiện tượng đưa hình ảnh lên mạng xã hội để nói xấu cán bộ

Thứ Tư, 22/11/2023 10:29
Cảnh giác hiện tượng đưa hình ảnh lên mạng xã hội để nói xấu cán bộ

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối trên phạm vi toàn cầu.

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

Thứ Ba, 21/11/2023 15:20
Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng tâm lý” có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái

Thứ Tư, 15/11/2023 10:33
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Kẻ thù chống phá ta nhiều mặt, nhưng tập trung nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chúng chọn đây là mũi đột phá, có sức lan tỏa, tác động nhanh nhất đến công chúng xã hội theo ý đồ thâm độc của chúng là lật đổ Đảng và chế độ ta”. Cùng với việc đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, chúng ta cần tăng cường cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Thứ Ba, 14/11/2023 15:51
Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Công cuộc “Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc cho rằng: Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng “thực chất chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”. Rằng: “... việc xây dựng Đảng chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”... Đây là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc hết sức nguy hiểm hòng chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Không để kẻ địch xuyên tạc lịch sử

Thứ Hai, 13/11/2023 14:29
Không để kẻ địch xuyên tạc lịch sử

ĐBP - Trong khi các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Điện Biên đang triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), thì những ngày gần đây trên internet và một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết lạc lõng có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn này của nhân dân Việt Nam. Những luận điệu tráo trở xuyên tạc lịch sử Việt Nam xuất hiện ở một số trang báo, trang mạng quen thuộc, như: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, VOA, BBC News, Tin tức Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Channel…

Phòng, chống diễn biến hòa bình: “Bài Hoa” - quân bài chống phá

Thứ Sáu, 10/11/2023 16:03
Phòng, chống diễn biến hòa bình: “Bài Hoa” - quân bài chống phá

Từ khi các thế lực thù địch với Việt Nam thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, đối ngoại là lĩnh vực trọng điểm mà chúng nhằm vào để chống phá. Không chỉ phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại, bằng nhiều thủ đoạn, chúng gia tăng tán phát những thông tin sai lệch, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; kích động nhằm chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác, nhất là các nước lớn, nước láng giềng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top