Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

15:22 - Chủ Nhật, 15/10/2023 Lượt xem: 2022 In bài viết

ĐBP - Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Ðảng, những năm qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên.

Ông Lèng Văn Minh, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) cùng cán bộ, đảng viên bàn một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Ảnh: Văn Quyết

Ðổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt

Chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Muốn Ðảng mạnh thì “gốc rễ” phải bền, “tế bào” phải khỏe, chính vì thế mà hàng năm, các cấp ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát với thực tế.

Với chi bộ bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), đã thành nền nếp, chi bộ bản đều đặn tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch vào tuần đầu hàng tháng. Các buổi sinh hoạt luôn thể hiện rõ không khí dân chủ, cởi mở. Việc cung cấp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ luôn gắn với chức trách nhiệm vụ từng đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Ông Lò Văn Chơ, Bí thư Chi bộ bản Púng Giắt 1 cho biết: Chi bộ hiện có 21 đảng viên. Những năm trước, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; chưa duy trì tốt nền nếp sinh hoạt; nội dung vẫn còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu những buổi sinh hoạt chuyên đề. Cùng với đó, công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế, đảng viên chưa phát huy được hết vai trò tiền phong, gương mẫu ở khu dân cư.

Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, ông Chơ đã nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo đảng viên chỉnh đốn ngay tình trạng dự sinh hoạt không đúng giờ, vắng không có lý do... Ðến nay, các đảng viên đã nhận thức được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, dịp thể hiện chính kiến, tham gia góp ý xây dựng nghị quyết, xây dựng Ðảng.

Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung thường xuyên được Trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo. Ðiều này càng quan trọng hơn đối với các tổ chức đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tại huyện Nậm Pồ, mấy năm gần đây, dù việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, song qua thực tiễn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định, có nơi chưa làm tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ còn hạn chế; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa cao, bình quân đạt trên 70%...

Khắc phục tình trạng này, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025. Ðồng thời, triển khai sinh hoạt chi bộ mẫu tại các xã Nà Khoa, Phìn Hồ, Nà Hỳ. Sau khi được đánh giá mang lại hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các xã nhân rộng mô hình này, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu

Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ là nhân tốt quyết định, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Ðảng; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua từng nhiệm kỳ, các cấp ủy đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Các nội dung này đều được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 2 đợt thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở, ngành tỉnh; bố trí sắp xếp, phân công, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 382 lượt cán bộ. Cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chuyên môn, gắn bó sâu sát với cơ sở, tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường làm việc mới. Từ đó, góp phần tích cực giúp địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; được cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Tiến Ðạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Mường Ảng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển gần 20 lượt cán bộ là lãnh đạo các phòng, ban về xã và từ xã lên huyện. Qua thực tiễn, thấy rằng các đồng chí dù còn trẻ nhưng có năng lực, trình độ, có tâm huyết, am hiểu địa bàn, bởi vậy đây sẽ là lực lượng quan trọng, nguồn cán bộ kế cận tương lai của huyện.

Không chỉ chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhiều năm qua, cấp ủy các cấp cũng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Trong 3 năm gần đây, toàn tỉnh có gần 30.000 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Nhìn chung, sau đào tạo, bồi dưỡng, trình độ đội ngũ cán bộ đều đạt chuẩn theo quy định.

Quang Long
Bình luận
Back To Top