Chính trịXây dựng Đảng

Củng cố tổ chức đảng ở cơ sở

09:59 - Thứ Hai, 20/11/2023 Lượt xem: 2995 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Chi bộ là nền móng của Ðảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Ðảng bộ huyện Mường Ảng đề ra nhiều giải pháp nhằm củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, trong đó tập trung phát triển đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chi bộ tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng sinh hoạt định kì đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo sát với điều kiện thực tế.

Dù cách trung tâm huyện Mường Ảng không xa, nhưng những năm trước, công tác phát triển đảng viên ở xã Ẳng Tở gặp nhiều khó khăn, nhất là các bản vùng cao như: Huổi Háo, Thồ Lộ, Pú Tỉu. Nguyên nhân có nhiều nhưng qua phân tích, đánh giá của Ðảng ủy xã, thiếu nguồn kết nạp Ðảng được xem là vấn đề then chốt. Xác định nguyên nhân gốc rễ của thực trạng, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Huyện ủy Mường Ảng, Ðảng ủy xã Ẳng Tở đã họp bàn, đưa ra nhiều giải pháp căn cơ, trong đó việc phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ xã phụ trách, giúp đỡ, hướng dẫn các bản đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Ðảng được đặt lên hàng đầu.

Ông Ðào Xuân Hòa, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ðảng ủy xã chỉ đạo các đồng chí trong Ban chấp hành, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, khơi gợi ý chí phấn đấu trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tích cực thực hiện nhiệm vụ này, Ðoàn Thanh niên đã tổ chức các chương trình hành động cách mạng, như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người nghèo tu sửa nhà ở, gieo cấy, thu hoạch lúa; vệ sinh môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu... Hội Nông dân hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế”… Các hoạt động thiết thực này là môi trường, điều kiện để đoàn viên hội viên phấn đấu, khẳng định, là cơ sở quan trọng để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Ðảng.

Với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, từ năm 2022 đến nay, Ðảng bộ xã Ẳng Tở đã kết nạp mới gần 30 đảng viên, đồng thời thành lập mới Chi bộ bản Huổi Háo.

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nhất là khi các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, chuyển hóa thành những việc làm, hành động cụ thể, mấy năm gần đây, Ðảng bộ huyện Mường Ảng luôn đạt và vượt các chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn huyện kết nạp gần 600 đảng viên mới; trong đó, 458 đảng viên người dân tộc thiểu số (76 đảng viên dân tộc Mông), 11 đảng viên là người theo đạo.

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Ðảng, cùng với công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Mường Ảng đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Ông Kiều Xuân Hoàng, Bí thư Ðảng ủy xã Xuân Lao cho biết: Phần lớn dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống của người dân cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ bản được xã đặc biệt quan tâm. Mới đây, thực hiện chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, đội ngũ bí thư chi bộ đã phát huy được vai trò nòng cốt ở cơ sở, không chỉ tuyên truyền, vận động người dân ý nghĩa của chương trình mà còn trực tiếp tham gia đóng góp ngày công lao động để chương trình được triển khai nhanh chóng, qua đó tạo niềm tin tuyệt đối của Nhân dân với Ðảng, Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Ðảng, nhất là phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cùng với đó, Mường Ảng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua nhiều hoạt động, giải pháp, giúp họ có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Ðảng, tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức chấp hành, gìn giữ phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt Ðiều lệ Ðảng và những điều đảng viên không được làm, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top