Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

17:08 - Thứ Bảy, 24/06/2023 Lượt xem: 3112 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mường Nhé luôn được giữ vững. Có được kết quả đó, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo huyện thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phương thức đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, mang lại chất lượng, hiệu quả trong phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cán bộ xã Mường Nhé tìm hiểu thông tin trên báo chí để tuyên truyền, định hướng dư luận.

Nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc

Từ khi Luật An ninh mạng có hiệu lực (năm 2019), các hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đã giảm. Song các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, video, hình ảnh, quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Nhà nước. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng ly khai tự trị, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền đạo trái pháp luật, làm cho tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Đứng trước những thủ đoạn đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mường Nhé thường xuyên tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mường Nhé cho biết: Với đặc thù là huyện biên giới, từng xảy ra vụ việc tập trung đông người tại xã Nậm Kè (năm 2011 – PV) nên thời gia qua huyện đặc biệt cảnh giác với vấn đề này. Hàng tháng, hàng quý huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Trên tinh thần các văn bản, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Mường Nhé tích cực được thực hiện. Huyện cũng khuyến khích các cá nhân, nhất là thanh niên chia sẻ, đăng ký, theo dõi các trang website, blog, fanpage, kênh youtube của tỉnh, huyện và Trung ương; tích cực tham gia bình luận, chia sẻ, viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Riêng đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện đã đăng tải hàng trăm tin, bài; chia sẻ hàng nghìn bài viết với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Mường Nhé.

Anh Trần Xuân Phượng, Phó Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé cho biết: “Tận dụng triệt để ưu điểm, lợi thế của mạng xã hội, chúng tôi quán triệt đến mỗi đoàn viên thanh niên phải thường xuyên truyền tải nhiều thông tin chính thống để góp phần đấu tranh có hiệu quả trước các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Từ đó góp phần định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ…”.

Nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân

Xác định vai trò, tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua các nhiệm kỳ và từng giai đoạn, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mường Nhé cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao. Đặc biệt, với nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trên địa bàn, lực lượng tuyên giáo huyện đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm trên địa bàn theo Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Người dân xã Nậm Vì được báo cáo viên huyện Mường Nhé tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mường Nhé, những bức xúc hoặc vướng mắc về tư tưởng bắt nguồn từ nhận thức chưa thấu đáo, vướng mắc hoặc một số hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tác động đến quyền lợi, tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Do đó, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, công tác tuyên giáo cần đi trước để dự báo, định hướng, trong các sự việc để nắm chắc tình hình, đi sau để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm. Làm được điều đó, sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, vấn đề sẽ được giải tỏa và ngược lại.

Không chỉ làm tốt công tác nắm bắt, định hướng và tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội, thời gian qua ngành Tuyên giáo huyện Mường Nhé luôn phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, thận trọng trên các lĩnh vực, có thể nói, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố...

Năm 2023 là năm cả nước đang quyết liệt thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng; các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng gia tăng hoạt động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trọng tâm của sự chống phá là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng… Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mường Nhé đã và đang nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, sát với thực tế nhằm phản bác các luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top