Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Vùng 5 Hải quân: Chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ

15:30 - Thứ Hai, 14/08/2023 Lượt xem: 6198 In bài viết

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm mọi mặt của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Với phương châm “chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, công tác giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn Vùng.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tính cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn Vùng 5 Hải quân đã luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến kết quả xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Vùng.

Theo đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, điểm nhấn nổi bật của Vùng đó là các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Hằng năm, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án, trong đó, tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án với những nội dung, biện pháp sát tình hình, điều kiện thực tế của Vùng; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong toàn Vùng.

Giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Công tác giáo dục chính trị tập trung hướng vào giáo dục, bồi dưỡng về truyền thống yêu nước; bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội; tăng cường giáo dục tình hình nhiệm vụ, tình hình biển đảo, đối tượng, đối tác, các nội dung bổ trợ, tăng thời lượng giáo dục trực quan qua đĩa hình, phim tài liệu, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng điện tử 3D... Cùng với nội dung giáo dục chính trị cơ bản, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động biên soạn tài liệu về giáo dục truyền thống, tình hình nhiệm vụ, trọng tâm, đột phá hàng năm; nhiệm vụ trong diễn tập, đối ngoại quân sự, nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã biên soạn hơn 80 chuyên đề giáo dục truyền thống, giáo dục trong các nhiệm vụ cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại uý Trần Quốc Cường, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Tàu 253, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân chia sẻ, việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, nắm chắc các nội dung giáo dục chính trị theo quy định; chủ động, tự giác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, việc đổi mới hình thức học tập chính trị tại Vùng 5 Hải quân luôn được đẩy mạnh trên cơ sở phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy theo phân cấp phù hợp với từng đối tượng. Giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ giảng dạy chính trị trực tiếp quản lý, giáo dục đến từng đối tượng; thành lập và duy trì hiệu quả các tổ cán bộ giảng dạy chính trị chuyên sâu cho từng đối tượng. Hiện nay, Vùng 5 Hải quân đã thành lập 04 tổ giáo dục chính trị cấp Vùng, 07 tổ giáo dục chính trị cấp trung, lữ đoàn và tương đương; thành lập các tổ thông tin viên, cộng tác viên làm nhiệm vụ kiêm nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục tại các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã đề cao trách nhiệm đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương pháp lên lớp gắn với đổi mới phương pháp học tập của người học.

Việc đổi mới, cải tiến mô hình học cụ tại Vùng 5 Hải quân đã góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị.

Đặc biệt, đổi mới công tác giáo dục chính trị còn gắn liền với đổi mới các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng; đổi mới hình thức thông báo chính trị - thời sự; đổi mới hình thức Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở. Sau 12 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, toàn Vùng đã tổ chức 14.628 lượt thông báo chính trị tuần ở các cấp cho hơn 16.000.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; 288 lượt thông báo thời sự tháng cấp Vùng, cấp Lữ đoàn cho hơn 300.000 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh đổi mới giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; củng cố, tăng cường trận địa chính trị tinh thần vững chắc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sắn sàng chiến đấu cùng sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 5 Hải quân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với phương châm “chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thời gian tới, Vùng 5 Hải quân sẽ tiếp tục tăng c­ường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ và chỉ huy các cấp, thống nhất về nhận thức, t­ư t­ưởng và hành động trong thực hiện các nội dung công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn hành động của bộ đội, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhất là kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giáo án điện tử, phương pháp truyền đạt. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục theo chương trình cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục bổ trợ, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục; kết hợp giáo dục tập trung với tổ chức các hội thi tìm hiểu, thi kể chuyện, tọa đàm, trao đổi... Qua đó, vừa nâng cao nhận thức, vừa bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội, tạo cơ sở để tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Dangcongsan
Bình luận

Tin khác

Back To Top