Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào các dự thảo Luật

17:50 - Thứ Sáu, 10/11/2023 Lượt xem: 3054 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV thảo luận ở tổ về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhất trí cao với sự cần thiết ban hành các dự án luật như nội dung trình của Chính phủ.

Đại biểu Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ĐBQH tỉnh.

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cho rằng, trong việc bảo đảm an toàn giao thông thì ý thức của người tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông là quan trọng nhất. Đề nghị cơ quan soạn thảo cần phải quy định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đại biểu Quàng Thị Nguyệt đề nghị giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an có trách nhiệm đưa pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình chính khoá giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.

Ngoài ra, đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện đề nghị cần quan tâm đến việc kiểm soát sau khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe bởi nhiều trường hợp được cấp giấy phép lái xe nhưng không tham gia điều khiển phương tiện giao thông, 3 - 4 năm sau mới tham gia, đây là nguyên nhân lớn dẫn tới tai nạn giao thông. Đây chính là khoảng trống pháp lý cần quan tâm, dự thảo Luật cần chú trọng hơn nữa biện pháp quản lý, giám sát người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe.

Đại biểu Tráng A Tủa đề nghị quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ hơn vì liên quan trực tiếp đến tai nạn giao thông, việc kiểm soát sau khi được cấp giấy phép lái xe rất quan trọng. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng quy định về kiểm soát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải là cần thiết, để có thể “phạt nguội” những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo camera giám sát hành trình của phương tiện vận tải.

Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh

Tham gia ý kiến vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên nhất trí cao với sự cần thiết ban hành Luật với những nội dung cơ bản như trong tờ trình của Chính phủ để xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực như các nghị quyết của Đảng đã yêu cầu.

Về tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô, đại biểu nhất trí với đề xuất mô hình chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội theo hướng giữ nguyên và ổn định như nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng ý việc đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền Thành phố trong quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, coi đây là bước đột phá quan trọng, tạo tiền đề cho Thủ đô Hà Nội thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Luật.

Về số lượng biên chế, theo đại biểu Tạ Thị Yên nên đặt trọng tâm, tập trung vào việc tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hợp lý với yêu cầu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu quản trị Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới trên nền tảng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản trị Thủ đô.

Do đó, cần những nội dung quy định rõ ràng, cụ thể hơn về việc cơ quan nào có thẩm quyền quyết định biên chế? Nguồn biên chế dự phòng được lấy từ đâu? “Nếu quy định như dự thảo hiện tại là giao cho Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về số lượng biên chế tăng thêm, tôi thấy chưa rõ ràng, cụ thể. Vì vậy, nên nghiên cứu quy định theo hướng giao cho HĐND thành phố chủ động quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố” - Đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị.

Đại biểu Tạ Thị Yên cũng nêu ý kiến về chế độ tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố…          

Mai Hồng
Bình luận

Tin khác

Back To Top