Thống nhất cao việc đổi tên thành Luật Căn cước

14:48 - Thứ Tư, 15/11/2023 Lượt xem: 1322 In bài viết

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhất trí với việc đổi tên Luật Căn cước và thẻ căn cước; cấp có thẩm quyền khi họp cũng đồng thuận rất cao với việc đổi tên dự án luật này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên họp sáng 15/11.

Trên đây là thông tin được đề cập tại phiên họp sáng 15/11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước.

Điều chỉnh tên gọi Luật Căn cước và thẻ căn cước là cần thiết

Báo cáo một số vấn đề lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng.

“Việc này giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ các đối tượng, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia các hoạt động, giao dịch hành chính, dân sự, hoạt động xã hội tiện lợi, phù hợp với môi trường số, xã hội số”, ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước.

Cũng theo giải trình của cơ quan thẩm tra, Luật Căn cước công dân hiện hành chỉ quy định về cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên; dự thảo Luật Chính phủ trình bổ sung đối tượng áp dụng là công dân dưới 14 tuổi và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

Đối với người gốc Việt Nam thì không cấp thẻ căn cước mà chỉ cấp giấy chứng nhận căn cước. Do đó, việc đổi tên Luật và tên thẻ như Chính phủ trình là cần thiết, phù hợp với phạm vi và để bao hàm hết đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết, thực tế cho thấy ở Việt Nam có nhiều người có quốc tịch nước ngoài nhưng cố tình giấu hoặc vứt bỏ các giấy tờ chứng minh quốc tịch của mình nhằm mục đích ở lại Việt Nam bất hợp pháp. Nếu mở rộng đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước có thể sẽ có nhiều đối tượng là người không quốc tịch di cư đến Việt Nam để sinh sống, tác động phức tạp đến tình hình an ninh, trật tự ở nước ta.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không nên mở rộng đối tượng đối với toàn bộ người không quốc tịch.

Các đại biểu dự phiên họp.

Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 16), có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt vào điểm d khoản 1 tương tự như đối với việc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện triển khai trong thực tiễn.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho hay, khoa học hiện nay đã chứng minh, cùng với vân tay, mống mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất đối với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian.

Do đó, bên cạnh việc thu thập vân tay, Chính phủ đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân. Thường trực Ủy ban đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội.

Làm rõ thêm ý nghĩa của việc tích hợp đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã rõ và thống nhất với nhiều nội dung.

Liên quan đến tên Luật và tên thẻ căn cước, qua thảo luận tại hội trường, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều thống nhất với tên gọi và tên thẻ.

Tuy nhiên, sau thảo luận, có một số đại biểu gửi văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề cập đến việc thay đổi nhiều, do đó cần phải có giải trình thêm vấn đề này.

Theo đó, cần làm rõ thêm với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ Căn cước và đổi tên thành thẻ Căn cước sẽ tạo điều kiện cho các công tác quản lý nhà nước và thuận tiện cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch hành chính, dân sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dự án Luật nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến.

Liên quan việc đổi tên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý, báo cáo tiếp thu giải trình nên khẳng định hầu hết ý kiến đồng ý, chỉ có một số ý kiến cá biệt khác ở kỳ trước. Chủ tịch Quốc hội thông tin cấp có thẩm quyền khi họp cũng đồng thuận rất cao với việc đổi tên dự án luật này.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh cơ bản nhất trí với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cho biết với những vấn đề cần bổ sung, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh giải trình thêm.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Căn cước bảo đảm chất lượng về những yêu cầu đặt ra từ đầu khi xây dựng chính sách, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Theo NDĐT
Bình luận

Tin khác

Back To Top