Giám sát việc giao đất, giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tuần Giáo

17:29 - Thứ Năm, 04/04/2024 Lượt xem: 4564 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) giai đoạn 2019 - 2023, ngày 4/4 tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tuần Giáo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa kiểm tra công tác chi trả DVMRT tại cộng đồng bản Ta, xã Quài Tở.

Theo kế hoạch, huyện Tuần Giáo phải giao 15.463ha (gồm 8.621ha có rừng và 6.842ha chưa có rừng). Đến nay, diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã giao hơn 1.438ha cho 208 chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân (đạt 16,7% kế hoạch); đất lâm nghiệp chưa có rừng đã giao 4.385ha cho 183 chủ rừng (đạt 64,1% kế hoạch). Diện tích đất lâm nghiệp có rừng chưa giao hơn 7.182ha; đất lâm nghiệp chưa có rừng chưa giao hơn 2.456ha.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, huyện Tuần Giáo đã chi trả 92,5 tỷ đồng cho gần 1.000 lượt chủ rừng là cá nhân và cộng đồng; cấp phát 672 sổ tay chi trả DVMTR, 157 sổ tay tuần tra bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR cho các chủ rừng. Tổng số chủ rừng đã mở tài khoản là 876/939 chủ rừng, đạt 93,29%; số lượng chủ rừng chưa mở tài khoản là 63 chủ rừng.

Huyện Tuần Giáo kiến nghị sửa đổi quy định về đối tượng được giao rừng, giao đất lâm nghiệp để phù hợp với thực tế lịch sử quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp cũng như tập quán canh tác của người dân. Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2030 để huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn. Đề nghị tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh và tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp.

Đại diện lãnh đạo huyện Tuần Giáo làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ và công tác chi trả DVMTR.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa đề nghị huyện Tuần Giáo làm rõ nguyên nhân, số liệu, diện tích đất ở, đất chuyên trồng lúa nước nằm trong quy hoạch 3 loại rừng và giải pháp khắc phục; việc quản lý diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Công tác quản lý và giao diện tích rừng dưới 0,3ha. Nguyên nhân đến nay còn hơn 36ha đất cao su chưa được cấp GCNQSDĐ. Việc chuyển đổi giữa rừng sản xuất, rừng phòng hộ. Công tác quản lý một số diện tích đất, rừng đang tranh chấp; việc quản lý các ban quản lý bảo vệ rừng thôn, bản. Công tác, thủ tục thừa kế đối với diện tích rừng đã giao.

Đối với việc chi trả DVMTR, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản. Làm rõ số tiền DVMTR chưa chi trả. Việc sai khác thông tin tên chủ rừng, tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích, trạng thái rừng giữa quyết định giao đất, giao rừng với bản đồ giao đất, giao rừng.

Tổ công tác số 2 đã khảo sát thực tế việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp; chi trả DVMTR trên địa bàn các xã: Phình Sáng, Quài Tở và Tỏa Tình.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top