Giáo dụcKhoa học

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 6, năm 2022

15:00 - Thứ Hai, 21/03/2022 Lượt xem: 77818 In bài viết

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 6, năm 2022

Điều 1.  Mục đích, ý nghĩa

 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Đối tượng dự thi

Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên từ 6 đến 18 tuổi (ngày sinh từ ngày 31/7/2004 đến ngày 31/7/2016) có quyền dự thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Các mô hình, sản phẩm, giải pháp tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 4. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi   

1. Các đề tài dự thi cấp tỉnh phải được Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện, thị, thành phố tuyển chọn và đăng ký tham gia.

2. Đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

(đề tài dự thi không trùng với các đề đã đạt giả tài trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia hoặc đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, được lưu hành sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi).

3. Đề tài dự thi phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

4. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, không nguy hại; là các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

5. Mô hình, sản phẩm dự thi phải có 04 bản thuyết minh (theo mẫu), hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, tính mới,tính sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, khả năng áp dụng, cách sử dụng vận hành.

6. Sản phẩm dự thi có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m, nặng dưới 10kg thì gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức. Nếu kích thước sản phẩm dự thi lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m, nặng hơn 10kg thì được gửi bằng video clip (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Điều 5. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 2 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (tối đa 05 đồng tác giả);

3. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

- Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và ban giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh).

- Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

- Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

- Nếu sản phẩm sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

4. Người dự thi phải làm phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (theo mẫu).

Điều 6. Hồ sơ tham dự cuộc thi

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm, video dự thi.

Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại khoản 5 Điều 4. Gửi bằng văn bản và gửi kèm theo file mềm (Email: lhhdienbien@gmail.com ).

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 7. Nộp hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Người dự thi gửi hồ sơ về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tại các huyện, thị, thành ph. (Học sinh Trường THPT tham dự cuộc thi thuộc  huyện, thị xã, thành phố nơi trường hoạt động)

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tuyển chọn và gửi hồ sơ dự thi về đăng ký tham gia cuộc thi cấp tỉnh tại Địa chỉ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ), số 886, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Gửi danh sách theo đơn vị qua Email: lhhdienbien@gmail.com), điện thoại liên hệ: 0983.157.490 (đ/c Nhung). 

2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh: Hết ngày 15/7/2022.

3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại người dự thi. Riêng mô hình, sản phẩm sẽ được trả lại nếu người dự thi có đề nghị (thời gian nhận lại mô hình, sản phẩm ngay sau khi kết thúc chấm sản phẩm dự thi).

Điều 8. Giải thưởng

- 05 giải A, (mỗi lĩnh vực dự thi 01 giải) mỗi giải trị giá:   4.000.000 đồng;

- 05 giải B, (mỗi lĩnh vực dự thi 01 giải) mỗi giải trị giá:   3.000.000 đồng;

- 10 giải C, (mỗi lĩnh vực dự thi 02 giải) mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng;

- 15 giải khuyến khích, (mỗi lĩnh vực dự thi 03 giải) mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.

(Trường hợp một lĩnh vực dự thi không có sản phẩm đủ điểm đạt giải thì Ban tổ chức xem xét trao giải cho lĩnh vực khác có nhiều sản phẩm đủ điểm đoạt giải; giá trị các giải thưởng trên chưa bao gồm tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân).

Tác giả đạt giải A: Được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; bằng khen của BCH Tỉnh đoàn.

Tác giả đạt giải B, C, Khuyến khích: Được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhà tài trợ vàng (nếu có) và xét tặng Giấy khen của Ban tổ chức cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng nếu trường hợp sản phẩm đoạt giải bị phát hiện vi phạm bản quyền Sở hữu trí tuệ.

Điều 9.  Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo

1. Ban tổ chức Cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2022;

2. Ban thư ký Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các hoạt động của Cuộc thi trong toàn tỉnh.

3. Ban giám khảo (do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập) gồm các chuyên gia, các nhà khoa học giúp Ban Tổ chức Cuộc thi chấm, đánh giá các sản phẩm dự thi.

Điều 10. Kinh phí cuộc thi

1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ các nguồn sau:

- Nguồn sự nghiệp khoa học được giao năm 2022;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi được chi cho các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai các hoạt động Cuộc thi.

- Chi thưởng cho các sản phẩm đạt giải, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Cuộc thi.

- Hỗ trợ tác giả tham gia Lễ trao giải (sinh hoạt, đi lại) nếu có nguồn tài trợ.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

-  Việc tham gia Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Khi các mô hình/ sản phẩm dự thi cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), các tác giả chủ động đăng ký, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tác giả làm thủ tục để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Quy định hiện hành.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Ban Tổ chức các huyện, thị, thành phố căn cứ vào kế hoạch và Thể Lệ, hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp tỉnh tổ chức Cuộc thi tại địa phương và tuyển chọn tối đa 15 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban giám khảo Cuộc thi và các đối tượng dự thi có trách nhiệm thực hiện Thể lệ này.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Thể lệ này được Ban tổ chức cuộc thi thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban tổ chức sẽ xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2022

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2022

Tên tôi là: .......................................nam, nữ: ..................................................
Dân tộc: ............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................
Hiện đang học lớp: ..................Trường: ...........................................................
Địa chỉ trường học: ...........................................................................................
Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
Họ và tên bố: ......................................................... Nghề nghiệp: .....................
Họ và tên mẹ: ........................................................ Nghề nghiệp: .....................
Điện thoại: .............................Fax: ...........................E-mail: ..............................
Tên đề tài: ....................................................................... ...................................
..............................................................................................................................
Danh sách đồng tác giả (không quá 04 đồng tác giả):

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực:   Đồ dùng dành cho học tập [ ]              Phần mềm tin học [ ]

Sản phẩm thân thiện với môi trường [ ]   Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và Đồ chơi trẻ em [ ]

Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ]

Hồ sơ gồm có:

Mô hình [ ]

Tài liệu thuyết minh kèm hình ảnh mô hình [ ]

Các loại khác [ ]

Ảnh tác giả [ ] (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)

Bản sao Giấy khai sinh [ ]

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của nhà trường hoặc
chính quyền địa phương

..............., Ngày ....... tháng ..... năm 2022.
        Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 6, năm 2022

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2022.

Để đảm bảo công tác tổ chức thực hiện Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 6, năm 2022 thành công, Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Kế hoạch gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời giúp thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh có cơ hội trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai;

- Tạo môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Các mô hình, giải pháp, sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) dự thi đáp ứng Thể lệ Cuộc thi và yêu cầu của thực tiễn sinh hoạt, học tập cũng như đời sống xã hội; 

- Lựa chọn các sản phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022 từ những sản phẩm đạt giải có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi:

Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 18 tuổi (ngày sinh từ ngày 31/7/2004 đến ngày 31/7/2016) đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tham gia cuộc thi.

2. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực sau đây:

1/. Đồ dùng dành cho học tập;

2/. Phần mềm tin học;

3/. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4/. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5/. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Thời gian dự thi

- Thời gian cuộc thi: Từ ngày ban hành Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 15/8/2022.

- Cấp huyện: Kết thúc cuộc thi ngày 30/6/2022.

- Cấp tỉnh:

+ Nhận hồ sơ sản phẩm dự thi đến hết ngày 15/7/2022.

+ Chấm và xét chọn các sản phẩm đoạt giải từ ngày 16/7 đến ngày 28 /7/2022.

+ Tổng kết cuộc thi và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm dự cuộc thi Quốc gia từ 07/8 đến 15/8/2022.

4. Địa điểm nhận hồ sơ sản phẩm, mô hình dự thi

Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ sản phẩm dự thi tại địa chỉ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Điện Biên (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên) - số 886, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Kinh phí cuộc thi

- Đối với cấp tỉnh: Sử dụng kinh phí sự nghiệp Khoa học được UBND tỉnh giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Điện Biên trong dự toán ngân sách năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

- Đối với cấp huyện: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ đã giao trong dự toán ngân sách năm 2022 (phòng kinh tế hạ tầng là đầu mối chủ trì) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo, ban hành Thể lệ, quy chế làm việc, tiêu chí đánh giá, chấm điểm các sản phẩm dự thi; giúp Ban tổ chức cuộc thi đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai cuộc thi đúng tiến độ.

- Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền về cuộc thi đến thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

- Tiếp nhận Hồ sơ sản phẩm dự thi, tham mưu cho Ban tổ chức tổ chức chấm, trao giải sản phẩm dự thi và tổng kết cuộc thi.

- Xét tặng giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi.

- Hướng dẫn các tác giả có sản phẩm tiêu biểu gửi tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 năm 2022.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tác giả (đồng tác giả) có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, …) theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Cử đại diện tham gia Ban giám khảo và cử cán bộ tham gia giúp việc Ban tổ chức cuộc thi theo đề nghị của Ban tổ chức cuộc thi. Hỗ trợ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trong địa điểm làm việc, phục vụ tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các ngành có liên quan tham gia tuyên truyền vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi.

- Đăng tải các văn bản liên quan, tuyên truyền về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên trên Website của Sở.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai các văn bản của cuộc thi đến các đơn vị trong ngành; tuyên truyền vận động học sinh trong các trường tích cực tham gia cuộc thi; chỉ đạo các trường phổ thông cử giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn học sinh có ý tưởng sáng tạo hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm, mô hình dự thi.

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cuộc thi.

- Cử cán bộ tham gia giúp việc Ban tổ chức cuộc thi và hỗ trợ cơ sở, địa điểm phục vụ cho Cuộc thi theo đề nghị của Ban tổ chức cuộc thi.

- Đăng tải các văn bản liên quan đến Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Sở.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên

- Triển khai các văn bản của cuộc thi đến các cấp Đoàn, Đội trong tỉnh; tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia cuộc thi. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia cuộc thi.

- Đăng tải các văn bản của cuộc thi trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đoàn Điện Biên.

- Chủ động phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xét tặng bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho các sản phẩm đạt giải A trong cuộc thi cấp tỉnh và phát động Cuộc thi lần thứ 7 năm 2023.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

- Thường xuyên tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ cuộc thi tới khán giả, thính giả, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng lứa tuổi từ 6 - 18 tuổi.

- Tuyên truyền, phổ biến những mô hình, sản phẩm, giải pháp tiêu biểu đã đạt giải trong các cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh nghiên cứu học tập.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết cuộc thi lần th 6 và Phát động cuộc thi lần thứ 7 năm 2023.

Cụ thể như sau:

(1). Báo Điện Biên Phủ:

+ Đăng tải thông tin, thể lệ Cuộc thi trên các ấn phẩm, phổ biến, thu hút các đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu dự thi.

+ Thông tin kịp thời về các hoạt động của Cuộc thi ở các cấp, các địa phương.

(2). Đài PT&TH tỉnh Điện Biên:

Phát trên đài truyền hình ĐTV về Thể Lệ Cuộc thi và các văn bản liên quan vào thứ 2, thứ 7 hàng tuần từ tháng 3 đến khi kết thúc cuộc thi.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xét trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân tài trợ lớn cho cuộc thi (nếu có) theo quy định.

7. Sở Tài chính

Tổng hợp quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo các quy định, chế độ hiện hành.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban tổ chức cấp huyện, thị, thành phố do Lãnh đạo huyện, thị, thành phố là thành viên Ban tổ chức cấp tỉnh làm trưởng Ban, Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng (hoặc phòng GD&ĐT) làm phó Ban thường trực để triển khai tổ chức cuộc thi trên địa bàn; chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng và phòng GD&ĐT cùng với BCH huyện, thị, thành Đoàn triển khai các văn bản của cuộc thi đến các trường tiểu học, THCS, THPT, các cơ sở Đoàn trên địa bàn.

- Gửi báo cáo kết quả cuộc thi cấp huyện, thị, thành phố và sản phẩm dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất ngày 15/7/2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 6 năm 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi Ban Tổ chức thông báo cụ thể; nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, cơ quan phản hồi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp Hội), số điện thoại liên hệ: 0983157490 (gặp đ/c Nhung).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện./.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN     

Nguyễn Song Bình

Bình luận
Back To Top