Kinh tếNông thôn mới

Noong Hẹt nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

07:48 - Thứ Bảy, 18/02/2023 Lượt xem: 4844 In bài viết

ĐBP - Năm 2022, xã Noong Hẹt được huyện Điện Biên lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn huyện. Xác định đây vừa là động lực, nhưng cũng là thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Noong Hẹt quyết tâm, phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí. Đến nay, qua rà soát, tự đánh giá, xã Noong Hẹt đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025.

Cơ sở hạ tầng, giao thông xã Noong Hẹt đáp ứng được tiêu chí NTM nâng cao.

Xác định xây dựng NTM nâng cao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân, công tác tuyên truyền, vận động đã được xã Noong Hẹt triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng. Trước hết là phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác xóa nhà tạm, dột nát, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh đường làng ngõ xóm; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Cùng với đó, phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm hay. Nhiều phong trào thi đua như: “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “tổ tự quản an ninh trật tự”… được phát động sôi nổi ở các thôn, bản trên địa bàn xã.

Xã Noong Hẹt đã rà soát từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, trong tổng số 19 tiêu chí và 80 chỉ tiêu phải hoàn thành, thì tiêu chí thu nhập (năm 2022 phải đạt từ 47 triệu đồng trở lên) và hộ nghèo (từ 8% trở xuống) là 2 trong số các tiêu chí khó thực hiện, được xã xác định là vấn đề cốt lõi của công cuộc xây dựng NTM nâng cao theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó, xã Noong Hẹt đã chỉ đạo triển khai phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay 100% diện tích lúa 2 vụ của xã được cơ giới hóa, đảm bảo thủy lợi, ứng dụng giống mới chất lượng cao. Hình thành, phát triển nhiều mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp; phát triển nhiều trang trại chăn nuôi tập trung quy mô trên 10 con trâu, bò; chú trọng phát triển một số chủ thể, sản phẩm OCOP như: Gạo Tâm Thiện, rượu Nàng Ban.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, xã Noong Hẹt có lợi thế trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thương mại. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp xay xát, chế biến lương thực được khuyến khích đầu tư phát triển, toàn xã có trên 50 cơ sở, hộ gia đình đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ xay xát, chế biến lương thực ở dạng thô; mỗi năm chế biến, tiêu thụ trên 10.000 tấn gạo. Thương mại phát triển tích cực, hình thành đầu mối trung tâm thương mại, dịch vụ Bản Phủ quy mô trên 300 hộ kinh doanh các mặt hàng.

Kết quả, thu nhập bình quân đầu người xã Noong Hẹt năm 2022 đạt trên 47 triệu đồng (tăng gấp 2,1 lần so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM - năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,32%.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: Để hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã đã rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có lộ trình cụ thể. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định đạt 17/19 tiêu chí; trong đó có 76/80 chỉ tiêu đạt chuẩn theo quy định. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao ngày càng sâu sắc; việc thực hiện dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy, người dân tích cực tham gia ý kiến đóng góp trong xây dựng NTM. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt 97,1%. Hạ tầng cơ sở kinh tế được đầu tư phát triển mạnh, đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thương mại. Đời sống người dân ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên 80%.

Hiện nay xã Noong Hẹt còn 2 tiêu chí (y tế và tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn) và 4 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa; tỷ lệ dân số có sổ khám điện tử. Theo ông Lê Duy Hưng, mặc dù xã đã nỗ lực triển khai thực hiện, nhưng do điều kiện khách quan nên đến nay các chỉ tiêu này chưa đạt. Điển hình như chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, hiện nay cả nước chưa thực hiện được, duy nhất có Hà Nội đang thí điểm thực hiện. Hay chỉ tiêu ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (gạo, thịt sấy) chưa được cấp mã vùng truy xuất, trong khi để có mã vùng truy xuất liên quan đến các sở, ngành chức năng, về phía chính quyền địa phương không thực hiện được.

Hiện nay, xã Noong Hẹt đang hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời kiến nghị xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với 4 chỉ tiêu chưa đạt. Thời gian tới, xã tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Trong đó phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể, cán bộ phụ trách thôn, bản để thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Văn Tâm
Bình luận
Back To Top