Kinh tếNông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở Mường Nhé

Tập trung, không dàn trải

07:40 - Chủ Nhật, 12/03/2023 Lượt xem: 2084 In bài viết

ĐBP - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp. Nhờ nỗ lực vượt khó cùng cách làm hiệu quả, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.

Xây dựng chương trình NTM, đời sống vật chất tinh thần của người dân xã Sín Thầu đã đổi thay rõ rệt. Trong ảnh: Người dân bản A Pa Chải, xã Sín Thầu thêu trang phục truyền thống.

Là địa bàn vùng cao, biên giới với trên 90% dân số là dân tộc Hà Nhì, đời sống người dân còn nhiều khó khăn song thời gian qua xã Sín Thầu tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt nhiều hiệu quả. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ như: 135/CP, 30a/CP, chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, chi trả dịch vụ môi trường rừng... cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay. Cùng với sự hỗ trợ về nguồn vốn, cây, con giống, khoa học - kỹ thuật, Sín Thầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương: UBND xã đã xây dựng 8 mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng (tổng diện tích trên 30ha với hơn 290 hộ tham gia); phát triển đàn gia súc trên 10.000 con... Người dân Sín Thầu còn tích cực tham gia hiến đất, ngày công lao động, tiền, chung sức xây dựng cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm. Nhờ đó, xã vùng biên thay da đổi thịt từng ngày, nhiều năm qua, Sín Thầu tự hào có thành tích “4 không”: Không có người nghiện ma túy, không có tình trạng phá rừng, không di dịch cư tự do và không có truyền đạo trái pháp luật. Đến hết năm 2022, xã Sín Thầu đạt 18 tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Mường Nhé chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tích cực tuyên truyền tới người dân về mục đích, ý nghĩa chương trình, gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Huyện xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, cơ quan, ban, ngành nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phong trào xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM có sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung, tránh dàn trải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó. Đến hết năm 2022, toàn huyện bình quân đạt 9,82 tiêu chí/xã. Xét theo nhóm tiêu chí: Nhóm 1 (xã đạt 19 tiêu chí) huyện chưa có xã đạt; nhóm 2 (số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí) có xã Sín Thầu đạt 18 tiêu chí; nhóm 3 (xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí) có 4 xã: Mường Nhé, Leng Su Sìn, Sen Thượng và Mường Toong; nhóm 4 (xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí) có 6 xã: Nậm Kè, Chung Chải, Quảng Lâm, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Nậm Vì.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong chương trình xây dựng NTM, song hiện nay Mường Nhé còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, mức huy động từ các nguồn khác gần như không có. Sự tham gia, đóng góp của người dân hạn chế, do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, không có khả năng đóng góp. Vì vậy, mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM ở mức độ rất thấp. Do áp dụng Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 có một số chỉ tiêu trong tiêu chí cao khi rà soát không đạt được yêu cầu, nội dung tiêu chí dẫn đến số tiêu chí giảm. Năm 2022 trung bình số tiêu chí giảm so với năm 2021 khoảng 1,6 tiêu chí/xã. Năm 2021 UBND tỉnh đã công nhận xã Sín Thầu đạt chuẩn NTM năm 2020, song đến thời điểm hiện nay sau khi rà soát xã Sín Thầu chỉ còn đạt 15 tiêu chí. Trên địa bàn huyện chưa có thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM...

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top