Kinh tếQuản lý, bảo vệ rừng

Kiểm tra, giám sát 18 chủ rừng về quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR

18:12 - Thứ Hai, 30/10/2023 Lượt xem: 1029 In bài viết

ĐBP - Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã kiểm tra, giám sát về việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của 18 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn/bản trên địa bàn 2 huyện: Tủa Chùa và Điện Biên Đông.

Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra, giám sát cộng đồng bản Sín Sủ 1, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.

Qua kiểm tra chủ rừng là cộng đồng thôn, bản, cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản chủ yếu được phân chia đều cho các hộ gia đình trong cộng đồng và sử dụng vào mục đích chung, có sự đồng thuận của toàn thể người dân trong thôn, bản. Các khoản chi cơ bản đã được ghi chép trong sổ sách.

Bên cạnh đó, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại như: Tại một số các thôn/bản chưa mở sổ sách theo dõi các khoản thu chi, chưa thực hiện đối chiếu số liệu, chưa có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định; quản lý thu chi tiền chi trả chính sách DVMTR còn ghi chung sổ sách với một số chương trình dự án khác...

Qua cuộc kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra đã có ý kiến với các thôn/bản để khẩn trương khắc phục.

Thu Hằng
Bình luận
Back To Top