Kinh tếQuản lý, bảo vệ rừng

Giao đất, giao rừng ở Mường Nhé còn nhiều khó khăn

09:04 - Chủ Nhật, 19/11/2023 Lượt xem: 1916 In bài viết

ĐBP - Ðược đánh giá là địa phương tích cực thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất song thực tế công tác này trên địa bàn huyện Mường Nhé cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Các cấp chính quyền Mường Nhé đã và đang tập trung tháo gỡ nhằm hoàn thành sớm việc giao đất, giao rừng theo kế hoạch.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Nhé trao GCNQSDÐ lâm nghiệp chưa có rừng cho người dân xã Pá Mỳ.

Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Ngay từ giai đoạn mới triển khai công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất, huyện Mường Nhé đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện. UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thuộc thầm quyền. Nổi bật là đối với diện tích đất có rừng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tiến trình đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ngày càng tăng, diện tích rừng đã giao, quản lý được 14.917,9ha. Trong đó, giao đất, cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư 10.879,08ha; giao trách nhiệm cho UBND các xã quản lý 4.038,82ha. Tuy nhiên, diện tích đất không có rừng mới chỉ rà soát đạt 62% so với kế hoạch giao, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu đề ra (đã trừ phần diện tích chồng chéo với các loại quy hoạch vùng cao su, vùng Ðề án 79, vùng đã đo đạc địa chính…). Ðến nay, Mường Nhé mới giao đất, cấp GCNQSD đất đạt 47% so với diện tích phê duyệt mảnh trích đo, ước đạt 33% kế hoạch giao rà soát. Trên địa bàn huyện còn trên 2.000ha chưa rà soát được do diện tích nhỏ lẻ, đất giao thông, ven sông suối. Ngoài ra, huyện còn 1.259ha đất có rừng tại bản Pa Tết (xã Huổi Lếch) chưa biên tập mảnh trích đo.

Thực tế hiện nay diện tích xâm canh trong nội huyện Mường Nhé chưa thực hiện giao tương đối lớn. Ðơn cử như hiện nay giữa xã Chung Chải với xã Leng Su Sìn có trên 70 hộ dân ở Chung Chải xen canh trên ranh giới Leng Su Sìn. Mặt khác, huyện chưa thực hiện giao đối với diện tích trong vùng giáp ranh giữa 2 xã có liên quan đến địa giới hành chính như xã Nậm Kè với xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) do chưa vận động được Nhân dân của xã Na Cô Sa phối hợp thực hiện. Ngoài ra, một số bản chưa đồng thuận với ranh giới đất có rừng đã rà soát ngoài thực địa giao để quản lý nên chưa thực hiện giao đất cho cộng đồng bản đối với diện tích đang tranh chấp. Ðơn cử như bản Chà Nọi 1 và bản Chà Nọi 2 (xã Quảng Lâm), mặc dù đã được giải quyết, tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận. Tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với nhau còn xảy ra do chính quyền các xã giải quyết chưa dứt điểm hoặc đã giải quyết nhiều lần nhưng người dân vẫn chưa đồng ý với phương án giải quyết. Trong khi đó, các đơn vị tư vấn chưa huy động, bổ sung nhân lực có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ đã ký kết mặc dù cơ quan chuyên môn cũng như UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Chưa có phương án bố trí nhân lực để rà soát bổ sung đối với diện tích chưa thực hiện rà soát lần 1, chưa hoàn thiện bổ sung hồ sơ đối với những trường hợp đã rà soát công khai phương án nhưng chưa được giao đất.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, thời gian tới, đối với UBND các xã đã được phê duyệt phương án giao đất, cấp GCNQSD đất, huyện Mường Nhé chỉ đạo công chức địa chính phối hợp cùng đơn vị tư vấn, tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo của huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, phân loại những trường hợp chưa được giao đất đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đề nghị giao bổ sung đối với trường hợp đủ điều kiện giao. Ðối với các xã chưa xây dựng phương án giao đất, chưa thực hiện xong hồ sơ kê khai đăng ký, huyện phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kê khai đăng ký từ người dân. Ðồng thời, vận động Nhân dân kê khai đăng ký; giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai trước khi trình phương án giao đất, đảm bảo diện tích được phê duyệt phương án giao đất tương đương với diện tích được rà soát và kê khai đăng ký. Chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung tăng cường nhân lực, phương tiện kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo kế hoạch giao.

Bài, ảnh: Ðức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top