Giám sát lời hứa của “công bộc”

07:19 - Thứ Năm, 15/09/2022 Lượt xem: 65414 In bài viết

ĐBP- Tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2021; phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI 2022, tổ chức trung tuần tháng 6/2022. Trên cơ sở chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh đứng thứ 53 cả nước (giảm 7 bậc so với năm 2020), các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia của VCCI và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh đã phân tích, nêu lên những mặt mạnh, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính; giải pháp “cởi trói” cho cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư hiệu quả. Đồng thời ký cam kết cùng nỗ lực nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Thực tế, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2021 của tỉnh có 2 chỉ số tăng cả điểm và xếp hạng (tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); 2 chỉ số tăng điểm nhưng giảm xếp hạng (tính năng động và tiên phong của chính quyền; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp); 2 chỉ số giảm điểm nhưng tăng xếp hạng (gia nhập thị trường và đào tạo lao động); 4 chỉ số giảm cả điểm và xếp hạng (tính minh bạch; chi phí thời gian; chi phí không chính thức và cạnh tranh bình đẳng).

Đối chiếu cho thấy, chỉ có 3/10 chỉ số đạt điểm cao hơn trung vị (tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự). Còn lại 7/10 chỉ số thấp hơn trung vị cần tập trung cải thiện nhiều hơn, đó là: Gia nhập thị trường; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong của chính quyền; tiếp cận đất đai; đào tạo lao động...

Thực tế, trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 có nhiều điểm sáng. Thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP vẫn đạt 6,02%. Các chương trình, dự án trọng điểm triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao; cải cách hành chính, thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ... Song kết quả PCI lại tụt hạng. Điều này cho thấy, tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp trong một bộ phận cán bộ, viên chức ở các sở, ngành, huyện, thị chưa cao; chưa tạo được lòng tin trong một bộ phận nhân dân.

Nhìn vào những chỉ số thành phần do PCI công bố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo quyết liệt và đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ quyết tâm vươn lên tốp 30 tỉnh/thành phố cả nước trong bảng xếp hạng PCI. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thủ trưởng các cấp, ngành, chủ tịch UBND các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan cần nhận thức rõ, chuyển hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu giảm tối đa chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng...

Người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất vui mừng, phấn khởi trước chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Vì rằng, với doanh nghiệp, doanh nhân luôn muốn chính quyền các cấp trong tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ khảo sát, lập dự án, rót vốn làm ăn. Còn cứ gây khó khăn theo kiểu “tỉnh mở, sở thắt”, “một cửa nhiều khóa”, “trên rải thảm, dưới rải đinh”... thì tiềm năng, thế mạnh của tỉnh không được đánh thức, khai thác, khó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân chậm được cải thiện.

Làm được điều đó, tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, giám sát các sở, ngành, huyện thị thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Vì rằng, trong những lần gặp mặt gần đây, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân vẫn kêu ca về quy trình, thủ tục hành chính tại các bộ phận liên quan. Họ cho rằng, có doanh nghiệp muốn được việc đã phải chấp nhận “chung chi”, “bôi trơn”; khi có việc, doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất thì không được giải quyết kịp thời, làm qua loa đại khái, không đến nơi đến chốn. Nếu đúng thế thì tính minh bạch, tính cạnh tranh bình đẳng trong môi trường kinh doanh của tỉnh chưa cao, chưa thực sự tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Cộng đồng doanh nghiệp, người dân không khâm phục cách làm của một bộ phận cán bộ, viên chức Nhà nước, thì khi được khảo sát chỉ số PCI cấp tỉnh, họ sẽ cho điểm thấp, không mấy hài lòng với các “công bộc” của dân là điều khó tránh khỏi.

Tùng Lĩnh
Bình luận
Back To Top