Sự kiện và bình luận

Chấn chỉnh cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

20:58 - Thứ Năm, 19/10/2023 Lượt xem: 29704 In bài viết

ĐBP - Một số cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm, không tích cực trong công tác, năng lực hạn chế, tham mưu đề xuất chưa sát thực tế… Đó là một trong những hạn chế, khuyết điểm đã được Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên đùn đẩy công việc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; xem xét thay thế hoặc điều chuyển cá nhân gây khó dễ.

Thực tế tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng, hiệu quả công việc ở các địa phương, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Điện Biên giảm 9 bậc, xếp 62/63 tỉnh, thành; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) giảm 11 bậc, xếp 39/63 tỉnh, thành; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp 59/61 tỉnh, thành được đánh giá. Đặc biệt, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm và các dự án đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất rất chậm, ảnh hưởng thu ngân sách và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa các địa phương, tham mưu, đề xuất giải quyết công việc của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt. Cùng với đó, việc triển khai các dự án đầu tư rất chậm, nhất là các dự án trồng mắc ca. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng chỉ đạt 6% kế hoạch đề ra…

Kế hoạch về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức; nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới… đã được Tỉnh ủy ban hành, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và nâng cao chất lượng công việc, UBND tỉnh chỉ đạo lập đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các sở, ngành, cơ quan liên quan đến các dự án tồn đọng, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Qua kiểm tra thực tế cũng như nắm tình hình thông qua gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư cho thấy, tình trạng làm việc chậm trễ, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tập trung ở các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thực hiện các dự án trọng điểm. Điển hình là việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên tiến độ rất chậm, không đảm bảo yêu cầu đề ra. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều lần kiểm tra thực địa, làm việc với các địa phương, sở, ngành, chỉ đạo khẩn trương giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ song thời gian vẫn kéo dài, tiến độ không chuyển biến. Nguyên nhân việc chậm tiến độ các công trình hầu hết do không có mặt bằng thi công. Nhiều ý kiến cho rằng những sai phạm tại Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị cơ quan điều tra phát hiện, xét xử khiến những người làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng e dè, né tránh, sợ sai không dám làm. Ở một số địa phương có hiện tượng cán bộ, công chức không tham gia ý kiến trong các cuộc họp nếu có phát biểu chỉ nêu chung chung, những vấn đề nhạy cảm cần chính kiến thì né tránh. Một số ít cán bộ quản lý, người đứng đầu cấp xã thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề khó như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai chậm tham mưu giải quyết. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng nêu tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, công việc giữa một số ngành với địa phương, không phối hợp giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Yêu cầu khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cá nhân vi phạm; đồng thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, quyết liệt vì công việc chung. Các địa phương, sở, ngành trong tỉnh đã nghiêm túc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý đối với cá nhân né tránh công việc, không hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, dự án chưa thật sự rõ nét, cần sự quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo thực thi công vụ.

Hà Anh
Bình luận
Back To Top