Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông

09:00 - Thứ Ba, 12/09/2023 Lượt xem: 418 In bài viết

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Căn cứ Văn bản số 194/UBND-NC ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023;

- Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-SNV ngày 31/8/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên (Ban QLDA) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 02 viên chức

 

TT

Phòng/đơn vị cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn

Ngành/chuyên ngành

Yêu cầu khác

Chức danh nghề nghiệp, mã số dự tuyn

1

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Chuẩn bị dự án

Viên chức Kế hoạch – Kỹ thuật và Chuẩn bị dự án

01

Tốt nghiệp đại học trở lên

Xây dựng

cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

2

Phòng Giám sát và Quản lý dự án

Viên chức Giám sát và Quản lý dự án

01

Tốt nghiệp đại học trở lên

Xây dựng

cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

Chứng chỉ giám sát, Chứng chỉ khảo sát

Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

 

 

 

 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

- Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển.

* Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo thì thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Thời gian

- Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đổi với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại (Mục II, khoản 2) (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (cộng cả điểm ưu tiên – nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Ban QLDA quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Tổng hợp - Ban quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên; Tổ 5, Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Số điện thoại liên hệ: 02153.835.446

3. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

- Thời gian, địa điểm xét tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thông báo này được đăng trên Báo Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, đồng thời niêm yết tại Ban quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.

- Ban QLDA thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ (B/c);

- Báo Điện Biên Phủ;

 

- Các phòng CM, NV;

 

- Lưu: VT, HC-TH.

 

 

 

Nguyễn Thái Bình

Bình luận

Tin khác

Back To Top