Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Tăng cường giải pháp thu ngân sách

08:48 - Thứ Tư, 16/08/2023 Lượt xem: 12050 In bài viết

ĐBP - Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh được Trung ương giao thu hơn 1.575 tỷ đồng và HÐND-UBND tỉnh giao thu 2.420 tỷ đồng, tăng 53,6% so với dự toán Trung ương giao (tăng 844,7 tỷ đồng); trong đó: Thuế, phí, thu khác 1.120 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.300 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới đến người nộp thuế.

Dự báo, thu ngân sách những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn. Ngành Thuế tỉnh, chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện các giải pháp như: Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính thuế; chú trọng thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường quản lý thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai, thuế thương mại điện tử; tuyên truyền người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh... Kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt 910 tỷ đồng, bằng 57,8% dự toán Trung ương giao, bằng 37,6% dự toán HÐND-UBND tỉnh giao.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp nên số thuế kê khai phát sinh phải nộp theo tháng, quý giảm. Một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính nên chưa nộp hết các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp phát sinh. Thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, phí và lệ phí đã làm giảm thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công tác triển khai đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh và trên địa bàn một số huyện rất chậm, trong khi đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn.

Ðể hoàn thành được dự toán trong bối cảnh những tháng cuối năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp, ngành, đặc biệt là ngành Thuế cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn để chỉ đạo chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp tích cực với cơ quan thuế các cấp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Ngành Thuế cũng xác định tập trung tuyên truyền, triển khai các chính sách tài khóa và các chính sách giảm, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023 để hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh, tình hình thực hiện kê khai thuế để đôn đốc, thu nộp ngân sách kịp thời các khoản thuế phát sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế. Hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh theo quy định. Tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo phòng chức năng, các chi cục thuế trực thuộc rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn quản lý để xây dựng phương án thu ngân sách Nhà nước cụ thể, chi tiết từng khoản thu, sắc thuế. Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định; phối hợp với hệ thống kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại để thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế kịp thời. Tập trung thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp được hoàn thuế...

Cục Thuế tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công để cơ quan thuế thực hiện quản lý thu, nộp ngân sách kịp thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cân đối thu - chi ngân sách. Ðẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm có phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (thuộc khoản thu ngân sách cấp tỉnh) để Cục Thuế hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất được giao. Các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch để chi cục thuế các huyện, khu vực tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước kịp thời, đảm bảo hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top