Công đoàn tham gia giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2024 cho người lao động

15:16 - Thứ Tư, 15/11/2023 Lượt xem: 2412 In bài viết

Đây là một trong những nội dung được đặt ra cho các cấp công đoàn tại Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ngày 14/11. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động... 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định; tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu đề nghị tăng cường giám sát thực hiện trả lương, thưởng Tết cho người lao động. 

Công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết. Đồng thời, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết. Cùng với đó, triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top