Công đoàn Viên chức tỉnh kiểm tra, giám sát 6 công đoàn cơ sở

17:26 - Thứ Sáu, 17/11/2023 Lượt xem: 3979 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 15 - 17/11, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn từ năm 2022 đến nay, tại 06 công đoàn cơ sở (CĐCS). Các CĐCS được kiểm tra, giám sát, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn từ năm 2022 đến nay.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2022 đến nay, các CĐCS được kiểm tra thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công; phân công nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công. Chương trình hoạt động công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm của công đoàn, ủy ban kiểm tra, ban nữ công… được xây dựng đảm bảo. Ban chấp hành các công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động, từ đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng quy chế phối hợp giữa ban chấp hành CĐCS và thủ trưởng cơ quan để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra thông qua kết luận kiểm tra tại Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, đã được chú trọng, thực hiện việc kết nạp đoàn viên theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc tài chính và các quy định về tài chính hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn về tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh…

Đoàn kiểm, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn viên chức tỉnh cũng  chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu các CĐCS khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác công đoàn của đơn vị trong thời gian tiếp theo…

Thu Hằng (Công đoàn Viên chức tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top