Chi trả trợ cấp hơn 8 nghìn tỷ đồng cho người có công với cách mạng

14:35 - Thứ Tư, 08/05/2024 Lượt xem: 3697 In bài viết

Thống kê trong quý I/2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 1.054.953 người có công với cách mạng, với kinh phí ước khoảng hơn 8,05 nghìn tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông tin về công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng. Bộ cũng kịp thời bổ sung cả về đối tượng và chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ  ban hành trong tháng 5/2024.

 Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thống kê trong quý I/2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 1.054.953 người có công với cách mạng, với kinh phí ước khoảng hơn 8,05 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng số đối tượng đã nhận trợ cấp qua tài khoản là 291.428 người, chiếm 67,93% tổng số đối tượng có tài khoản, và bằng 27,6% tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tổng số kinh phí đã thực hiện chi trả qua tài khoản từ tháng 1 đến hết tháng 3/2024 là trên 1.809 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại 855 Bằng Tổ quốc ghi công, cấp trích lục 7 hồ sơ liệt sĩ, tra cứu 27 bộ hồ sơ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 Bằng Tổ quốc ghi công, cấp lại 3.581 Bằng Tổ quốc ghi công, cấp trích lục 44 hồ sơ liệt sĩ, tra cứu 3.420 bộ hồ sơ.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2024.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đặc thù của đối tượng hưởng, đáp ứng yêu cầu bao phủ điểm rút tiền mặt từ tài khoản đến tận cấp xã, phường, đảm bảo thuận tiện, an toàn cho đối tượng hưởng; phục vụ chi trả tận nhà đối với các trường hợp đặc biệt không thể đi lại được và không có người thân lĩnh thay. Triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050….

Theo ĐCSVN
Bình luận

Tin khác

Back To Top