Video

Thận trọng hỗ trợ giống vật nuôi thuộc các Chương trình MTQG

Thứ Hai, 29/01/2024 13:46 Lượt xem: 6680 In bài viết

ĐBP - Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023, huyện Mường Ảng được phân bổ hơn 135,776 tỷ đồng (gồm cả vốn kéo dài năm 2022). Lũy kế giải ngân thanh toán đến ngày 31/12/2023 là 108,544 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Bên cạnh những nội dung đảm bảo tiến độ giải ngân thì vẫn còn một số dự án chậm tiến độ giải ngân hoặc chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được UBND huyện Mường Ảng giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai. Tổng số vốn phân bổ là 20,976 tỷ đồng, thực hiện 35 dự án sinh kế cộng đồng gồm: 8 dự án Chăn nuôi gà H'Mông thương phẩm tại 8 xã với 17.100 con gà giống cho 171 hộ; 5 dự án chăn nuôi vịt bầu quý thương phẩm, tại 5 xã với 12.200 con giống cho 122 hộ; 3 dự án nuôi cá rô phi đơn tính bán thâm canh thực hiện tại 3 xã; 9 dự án nuôi trâu sinh sản tại 9 xã; 8 dự án nuôi bò sinh sản thực hiện tại 8 xã.

Dự án phát triển cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản, tại bản Hón, thị trấn Mường Ảng” có 12 hộ gia đình tham gia. Dự kiến mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò có trọng lượng 170kg, với giá bò giống 100.000 đồng/kg tương đương 17 triệu đồng/con bò giống.

Để đảm bảo việc triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực, ngày 4/1/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã có Công văn 1346 yêu cầu rà soát việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình MTQG trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả toàn hộ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG. Trước mắt tạm dừng việc thực hiện cung ứng trâu, bò; đồng thời đánh giá kỹ hiệu quả của dự án trên nguyên tắc: tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.

Tuấn Anh - Anh Luân

Back To Top