Tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng

16:51 - Thứ Sáu, 17/11/2023 Lượt xem: 4372 In bài viết

Hội An và Đà Lạt vừa được UNESCO công nhận danh hiệu "thành phố sáng tạo UNESCO” trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian và âm nhạc. Như vậy cùng với Hà Nội, việc có thêm hai "thành phố sáng tạo” sẽ mở rộng không gian cho việc sáng tạo sản phẩm văn hóa và cơ hội tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng; là tiền đề góp phần xây dựng mạng lưới thành phố sáng tạo tại Việt Nam với các thành phố có tiềm năng như Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Vũng Tàu...

Du khách tham quan Khu phố cổ Hội An. (Ảnh: Tấn Nguyên)

Các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) là xu hướng phát triển trên thế giới. Nếu năm 2017 có 180 thành phố trong mạng lưới thì đến năm 2019 con số này là 264 thành phố. Đến nay, danh sách UCCN đã tăng lên 301 thành phố thuộc 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Khi trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo, dù ở lĩnh vực nào cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương về mọi mặt.

Tại Hà Nội, từ khi được UNESCO công nhận danh hiệu thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện các cam kết thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch để thúc đẩy xây dựng thành phố sáng tạo.

Đồng thời, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hiện thực hóa các sáng kiến, cam kết với UNESCO như: Tổ chức các cuộc thi sáng tạo góp phần tái thiết đô thị, phát triển bền vững cho các tầng lớp nhân dân; phát triển không gian các tuyến phố đi bộ, các không gian sáng tạo văn hóa, nghề thủ công... Tuy vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng bước đầu, các hoạt động này đã góp phần quảng bá sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thành phố sáng tạo không đơn thuần là một danh hiệu, mà là chiến lược phát triển với trọng tâm và ưu tiên bảo đảm mỗi người dân đều được phát huy khả năng sáng tạo, tham gia và thụ hưởng bình đẳng, tạo nên bản sắc của mỗi thành phố.

Là hai thành viên mới của UCCN, Đà Lạt và Hội An không chỉ học hỏi được từ kinh nghiệm của Hà Nội hay các thành phố khác trong mạng lưới mà hoàn toàn có thể có những hướng đi độc lập với nhiều thế mạnh và bản sắc riêng.

Để làm được điều này, đòi hỏi một tư duy phát triển xuyên suốt, mạch lạc và có chiều sâu. Trước mắt, cần rà soát tổng thể, kỹ càng các hoạt động sáng tạo trên địa bàn; từ đó lượng hóa, củng cố, kết nối các ý tưởng sáng tạo; mở rộng các không gian sáng tạo.

Về lâu dài, cần dựa trên điều kiện cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa của từng thành phố và lĩnh vực mà thành phố đã lựa chọn đăng ký danh hiệu, chuyển hóa thành các dự án, sản phẩm sáng tạo phù hợp.

Phát huy, tôn vinh tính sáng tạo của cộng đồng cũng chính là phát huy nguồn lực văn hóa và con người, chuyển hóa cho nguồn lực ấy thành sức mạnh mềm văn hóa một cách bền vững.

Theo NDĐT
Bình luận

Tin khác

Back To Top