Tăng cường xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng

08:40 - Thứ Sáu, 24/05/2024 Lượt xem: 4170 In bài viết

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc trong cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Nhiều người vẫn vô tư hút thuốc lá nơi công cộng.

Tiếp tục tăng cường việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá;

Thành lập các đoàn kiểm tra hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ, ngành.

Thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan Bộ, ngành, tổ chức Đoàn thể; ban hành quy định về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.  

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn cầu, ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 - 15 tuổi (13 triệu bé trai và 6 triệu bé gái) hiện đang hút thuốc lá, trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá sống tại khu vực Đông Nam Á.

Khảo sát ở hầu hết các quốc gia đều cho thấy trẻ em từ 13-15 tuổi có tỷ lệ đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá cao, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Tại Việt Nam, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhờ có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm trung bình 0,5% mỗi năm từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023.

Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm, trong đó, ở nhóm 13-15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022. Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể cả ở các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. 

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top