Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng cao

08:54 - Chủ Nhật, 05/11/2023 Lượt xem: 4475 In bài viết

ĐBP - Là huyện biên giới, với trên 90% người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa đồng đều, một bộ phận người dân nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Vì thế, những năm qua huyện Nậm Pồ đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật gây ra.

Lực lượng Công an xã Nà Hỳ vận động nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Sầm Phúc

Trên cơ sở các quyết định, kế hoạch của tỉnh, UBND huyện Nậm Pồ đã ban hành đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ðồng thời, UBND huyện giao Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (gọi chung là Hội đồng phối hợp huyện) tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL.

Ðể công tác tuyên truyền, PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã vận dụng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của ngành, lĩnh vực, địa phương; trong đó tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo người dân đều được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới. Nội dung tuyên truyền có trọng tậm, trọng điểm như: Phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2022 và năm 2023; các chỉ thị, nghị quyết của huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2025; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp (vấn đề giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chống di dịch cư tự do…).

Với tinh thần “mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên”, từ đầu năm tới nay, huyện Nậm Pồ đã tổ chức 5 hội nghị phổ biến pháp luật; các đơn vị cấp huyện, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 2.036 cuộc với 148.040 lượt người tham dự với hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp, tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh, viết tin bài. Các tổ dân vận cơ sở cũng thường xuyên tham gia công tác tuyên truyền, vận động tại 121 bản theo phân công (định kỳ ít nhất 1 lần tuyên truyền/tháng/121 bản). Triển khai thực hiện cấp phát 12.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất nương đến tất cả các hộ trên địa bàn toàn huyện.

Ðể đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, UBND huyện chỉ đạo các thành viên Hội đồng phối hợp huyện thành lập những mô hình, câu lạc bộ về PBGDPL như: Mô hình Ðề án 06 và Tư duy đổi mới năm 2023; mô hình “Dân vận khéo trong hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Nậm Pồ”; 10 mô hình “5 không, 3 sạch”; mô hình nâng cao nhận thức về “giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống”; 3 mô hình 3 không “không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái phép, không di cư trái phép”; 8 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội khác… Huyện cũng tiến hành rà soát, kiện toàn, công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ theo đúng quy định (hiện cấp huyện có 11 báo cáo viên, cấp xã có 155 tuyên truyền viên). Ngoài ra, huyện Nậm Pồ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Hiện toàn huyện có 22 tủ sách pháp luật thuộc 15 xã, 5 đồn biên phòng, Công an và Phòng Tư pháp huyện.

Tại xã biên giới Na Cô Sa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Ðồn Biên phòng Na Cô Sa đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân. Ðại úy Ðỗ Xuân Ðiềm, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Na Cô Sa chia sẻ: Ðơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,369km đường biên giới. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. 9 tháng qua, Ðồn Biên Phòng Na Cô Sa đã tổ chức 59 buổi tuyên truyền, PBGDPL, thu hút 3.639 lượt người nghe. Ðồn cũng phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý tại 8 bản và phát miễn phí 300 tờ gấp pháp luật cho hơn 655 hộ dân trên địa bàn xã. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biên giới; nâng cao hiểu biết pháp luật và tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top