Rà soát bất cập, đề xuất sửa đổi Nghị định về định mức sử dụng xe ô tô

13:55 - Thứ Sáu, 28/01/2022 Lượt xem: 4037 In bài viết

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-1-2019 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, làm rõ các vướng mắc, bất cập; trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp để đáp ứng yêu cầu công tác, đúng quy định pháp luật hiện hành và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3-2022.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh) gửi hồ sơ đề nghị về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về Bộ Tài chính để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại các Văn bản số 11614/VPCP-KTTH ngày 20-12-2019 và số 10055/VPCP-KTTH ngày 1-12-2020 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Đối với các trường hợp trang bị xe ô tô chuyên dùng của các địa phương theo đề xuất của Bộ Tài chính, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo cho các địa phương liên quan chủ động rà soát, hoàn thiện lại đề xuất về xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các địa phương phải thực sự cần thiết và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại các Văn bản số 11614/VPCP-KTTH ngày 20-12-2019 và số 10055/VPCP-KTTH ngày 1-12-2020 của Văn phòng Chính phủ.

P.V (theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top