Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tà Lèng

09:06 - Thứ Tư, 20/07/2016 Lượt xem: 2661 In bài viết
ĐBP - Xác định học Bác cần bắt đầu từ những điều bình dị, việc làm thiết thực, cụ thể; thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Tà Lèng (TP. Điện Biên Phủ) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; người dân tích cực phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống… qua đó, tạo chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trong cuộc trò chuyện với ông Lò Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, chúng tôi hiểu hơn về những chuyển biến mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đạt được từ việc học và làm theo lời Bác. Rõ nhất là phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tạo sự hài lòng cho nhân dân khi liên hệ công việc. Bên cạnh đó, nhân dân tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đẩy mạnh việc làm theo Bác, Đảng bộ xã chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Tổ chức các cuộc họp thôn, bản; lồng ghép các buổi sinh hoạt định kỳ của hội, đoàn thể, tuyên truyền miệng... từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là bà con ở các bản vùng sâu, vùng xa hiểu sâu sắc hơn mục đích, nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng bộ xã xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương của Bác cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp tình hình địa phương; đồng thời gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, xã cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo Bác; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đảng viên, những người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Học Bác từ những việc làm thiết thực, các tổ chức đoàn thể xã đã gắn học Bác với thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao ý thức, thay đổi phong cách, lề lối làm việc. Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên xã thường xuyên tổ chức hoạt động tình nguyện gắn với xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự; các trường học trên địa bàn thực hiện tốt giảng dạy tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh thông qua các môn học, buổi ngoại khoá; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “5 không 3 sạch”… đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc xã… cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, vận dụng vào thực tiễn, bộ mặt nông thôn ở Tà Lèng đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước thay đổi, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng được duy trì. Trong lĩnh vực chăn nuôi, bà con chú trọng khâu chọn giống, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, đói rét nên tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã trên 6.000 con. Giáo dục được đầu tư nhiều hơn, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường của xã đạt gần 100%; các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, phát triển hướng về cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Có thể khẳng định, học và làm theo Bác đã giúp xã Tà Lèng có bước đi vững chắc trên con đường phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xóa đói giảm nghèo. Ông Lò Văn Biên cho rằng: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tập trung các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), làm cho niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền tăng lên rõ rệt. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Tà Lèng không ngừng đổi mới, phát triển hơn nữa.

Quang Long
Bình luận
Back To Top