Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực

Thứ Hai, 22/04/2019 09:14

ĐBP - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Ảng đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác. Từ việc học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc:

Triển khai giải pháp đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 17/04/2019 10:44
Triển khai giải pháp đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 17-4, tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

Huyện Mường Ảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019

Thứ Sáu, 12/04/2019 09:12
Huyện Mường Ảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019

ĐBP - Ðảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng, 189 chi bộ trực thuộc đảng bộ sơ sở, với 2.389 đảng viên. Nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Huyện ủy Mường Ảng đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức học tập Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019, với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ðảng bộ huyện Mường Nhé học và làm theo Bác

Thứ Tư, 03/04/2019 08:59
Ðảng bộ huyện Mường Nhé học và làm theo Bác

ĐBP - Việc triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… được Huyện ủy Mường Nhé triển khai với nhiều điểm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thiết thực từ học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 01/03/2019 08:44
Thiết thực từ học và làm theo Bác

ĐBP - Những năm qua, Chi bộ An ninh (thuộc Ðảng bộ Công an huyện Nậm Pồ) không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện Mường Nhé

Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

Thứ Năm, 21/02/2019 08:50
Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

ĐBP - Trải qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Mường Nhé đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên

Học và làm theo Bác

Thứ Tư, 13/02/2019 10:49
Học và làm theo Bác

ĐBP - Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Điện Biên đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðảng bộ Sở Tài chính

Thiết thực học và làm theo Bác

Thứ Tư, 30/01/2019 10:37

ĐBP - Ðiểm nổi bật trong quan điểm Hồ Chí Minh về công tác tài chính đó là quản lý tài chính phải lấy mục tiêu thúc đẩy sản xuất làm cơ sở, quản lý phải bám sát thực tế, đồng thời không ngừng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, Ðảng bộ Sở Tài chính tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả.

Hội viên nông dân học và làm theo Bác

Thứ Hai, 21/01/2019 09:30
Hội viên nông dân học và làm theo Bác

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chi bộ tiêu biểu học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 18/01/2019 09:24
Chi bộ tiêu biểu học và làm theo Bác

ĐBP - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu, Trường Trung học phổ thông (THPT) huyện Mường Chà không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động; không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, hàng năm chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mường Chà

Thứ Hai, 14/01/2019 09:25
Học và làm theo Bác ở Trường THPT Mường Chà

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Chi bộ Trường THPT Mường Chà (huyện Mường Chà) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên được nâng cao, luôn gương mẫu tham gia các hoạt động và phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người giáo viên mẫu mực. Ðồng thời, nỗ lực làm tốt công tác giảng dạy và học tập nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /