Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

09:42 - Thứ Tư, 02/09/2020 Lượt xem: 7881 In bài viết

ĐBP - Để thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng. Trong đó, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng cùng người dân bản Lộc Cốc, xã Vàng Đán (huyện Nậm Pồ) san gạt, thông tuyến một số đoạn đường bị vùi lấp do mưa lũ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn: Để thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận QPTD, yếu tố quan trọng, tiên quyết là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng thế trận QPTD trong tình hình mới. Các cơ quan tuyên truyền phải làm cho đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thấy rõ mục tiêu, ý nghĩa công tác xây dựng thế trận QPTD.

Trong 3 năm (2017 - 2020), các cơ quan chức năng đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng, quán triệt kiến thức về quốc phòng, an ninh cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng chục nghìn lượt người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân xây dựng thế trận QPTD.

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chăm lo “thế trận lòng dân” luôn được UBND tỉnh quan tâm, chú trọng. Bởi xây dựng thế trận QPTD là vấn đề hệ trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm, triển khai thực hiện đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát triển Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương. Xây dựng các cấp chính quyền mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chính quyền “của dân, do dân, vì dân”. Phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội như: Hội Cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện, 10 năm qua (2010 - 2020), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng củng cố, kiện toàn 1.202 tổ chức chính trị xã hội. Theo đánh giá của Tỉnh ủy: Hiện nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn lãnh đạo hiệu quả các lực lượng vũ trang và nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ.

Xuất phát từ đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, thế trận QPTD là thế trận tổng hợp được xây dựng và từng bước hoàn thiện ngay từ thời bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình; đồng thời, sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước có chiến tranh. Những năm gần đây, lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ quân - dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện cơ bản tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội. Trong giúp dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ nhân dân thực hiện thành công hàng trăm mô hình phát triển kinh tế - xã hội với tổng giá trị các mô hình trên 10 tỷ đồng; đã và đang làm gần 2.000 nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo trên địa bàn; tu sửa làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi vừa và nhỏ…

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng vũ trang  tỉnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân đảm bảo “vững mạnh, rộng khắp”.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác