Một số kinh nghiệm sau diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

08:38 - Thứ Sáu, 08/12/2017 Lượt xem: 3699 In bài viết
ĐBP - Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất về tổ chức, chuẩn bị và thực hành chiến đấu, được tiến hành trong điều kiện gần sát với thực tế. Diễn tập KVPT nhằm trang bị cho cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân biết thực hiện các hoạt động theo chức trách, đồng thời phát huy cao độ hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Ðảng, điều hành của của chính quyền đối với công tác quân sự - quốc phòng địa phương; hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết tốt các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong xây dựng và hoạt động KVPT; kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) và huy động tiềm lực, sức chiến đấu của địa phương trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tỉnh Ðiện Biên đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên ba cấp: cấp tỉnh, huyện Ðiện Biên và xã Sam Mứn, được Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 2 đánh giá đạt xuất sắc và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP - AN); trong tổ chức, xây dựng và hoạt động của KVPT địa phương thời gian tới.

 

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2017. Ảnh: Đức Hạnh.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Ðiện Biên, một bên ba cấp có một phần thực binh với đề mục: chuyển LLVT vào các trạng thái SSCÐ; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh xử lý tình huống A2 và chiến đấu tiến công địch đổ bộ đường không lâm thời phòng ngự.

Thành công của cuộc diễn tập được phản ánh trên nhiều mặt; trong đó, việc vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế lãnh đạo nhiệm vụ QP-AN ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/BCT, Nghị quyết 28-NQ/BCT của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc” là thành công lớn và bao trùm nhất. Các cấp, các ngành đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của Quân khu và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Ðiện Biên; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; nhất là ý định diễn tập được xây dựng phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sát với điều kiện, đặc điểm địa lý của một tỉnh miền núi biên giới và thế trận phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước.

Ðiểm mới trong diễn tập KVPT tỉnh Ðiện Biên năm 2017 là kết hợp diễn tập giữa “đạo theo diễn” và “diễn theo đạo”; trong đó, ở phần luyện tập được tổ chức thực hành đầy đủ các nội dung của cuộc diễn tập; tập trung vào những nội dung đòi hỏi sự hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; qua đó, lựa chọn những nội dung cơ bản thực hành tổ chức diễn tập, các nội dung còn lại tiến hành dẫn dắt tình huống bằng hình ảnh tạo điều kiện để khung tập hình dung nhiệm vụ của mình theo vai diễn.

Trên cơ sở ý định của cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo và Ðạo diễn Quân khu 2 ra đầu bài, phát tình huống trực tiếp để thành phần khung diễn tập tổ chức xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; thành phần khung diễn tập đã nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái SSCÐ của LLVT.

Nội dung diễn tập đã bám sát phương châm: “Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”  và tổ chức chặt chẽ, khoa học, có chất lượng tốt được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao; đặc biệt là Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Hội nghị HÐND tỉnh, Hội nghị Hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ của UBND tỉnh; Hội nghị Ðảng ủy Quân sự tỉnh thông qua “Quyết tâm tác chiến phòng thủ”; phần xử lý các tình huống trên sa bàn và thực hành thực binh bắn chiến đấu; thực binh xử lý tình huống A2.

Thông qua diễn tập cho thấy, khả năng tổ chức, điều hành triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, khả năng hiệp đồng tác chiến trong KVPT giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các LLVT. Ðồng thời, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ QP-AN; nâng cao cảnh giác, tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, từ đó quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của Ðảng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường QP-AN; củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Ðảng; tiếp tục xây dựng KVPT các cấp ngày càng vững chắc.

Ngay sau diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã rút ra được nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN nói chung, trong tổ chức, xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh nói riêng; trong đó, được thể hiện rõ nét ở một số nội dung có tính cơ bản:

Một là, phải đặc biệt coi trọng việc vận hành cơ chế “Ðảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu;  quân sự, công an, bộ đội biên phòng làm nòng cốt” trong quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập cũng như trong tác chiến phòng thủ.

Mục tiêu của cuộc diễn tập KVPT tỉnh, nhằm đánh giá chất lượng xây dựng, hoạt động của KVPT và khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ QP - AN ở địa phương. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo để đảm bảo cho cơ chế được vận hành tốt sau diễn tập. Xác định rõ mục tiêu trên, ngay sau khi nhận được chỉ thị của Quân khu 2 về diễn tập KVPT tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên đã nhanh chóng quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh năm 2017; Tỉnh ủy đã có chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo diễn tập; các cấp ủy Ðảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá nội dung triển khai thực hiện.

Dưới sự điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã khẩn trương nhập cuộc, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Thay vì cơ quan quân sự, công an, bộ đội biên phòng thường phải chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như các đợt diễn tập trước, thì nay là cơ quan trung tâm phối hợp hiệp đồng, tạo điều kiện để các cơ quan, ban, ngành chủ động phối hợp, bàn thảo xây dựng kế hoạch, văn kiện, chuẩn bị nội dung sát với chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Nhờ đó, quá trình diễn tập diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch, các thành phần, lực lượng đều tham gia đầy đủ, thể hiện được ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ diễn tập.

Hai là, cơ quan quân sự, công an, bộ đội biên phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác làm tham mưu, tổ chức điều hành diễn tập. Cơ quan quân sự, công an, biên phòng đã thể hiện được ý thức trách nhiệm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và phối hợp hiệp đồng giúp đỡ các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập. Là lực lượng nòng cốt trong diễn tập, nên LLVT đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả theo Nghị định 77/2010/NÐ-CP của Chính phủ; vừa làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, vừa trực tiếp tham gia diễn tập, do vậy, đã tập trung nhiều thời gian, công sức, trí tuệ xây dựng kế hoạch điều hành diễn tập bảo đảm tính khoa học và tính khả thi cao, thể hiện được những vấn đề cơ bản nhất và phản ánh được những mặt chủ yếu của chính quyền, LLVT và nhân dân trong KVPT khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; phù hợp cả về nội dung và phương pháp, gắn với phân công, giao nhiệm vụ cụ thể bảo đảm cho khung tập hình dung được trình tự các vấn đề huấn luyện và các bước diễn ra trong thực tế được Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu đánh giá cao.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã coi trọng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong chuẩn bị và thực hành diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn liên quan đến diễn tập đồng thuận, nhất trí cao với chỉ đạo của tỉnh về diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 và tạo mọi điều kiện về cơ sở, vật chất; huy động được hàng ngàn ngày công của các lực lượng tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập như: xây dựng sở chỉ huy thường xuyên; sở chỉ huy diễn tập giả định, thao trường, bãi tập; hệ thống hầm hào, công sự, trận địa phục vụ huấn luyện, diễn tập; bảo đảm giao thông, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cơ động lực lượng; tổ chức huy động, tiếp nhận tiểu đoàn dự bị động viên và lực lượng dân quân... trong KVPT tham gia thực binh.

Nhờ phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nên một khối lượng lớn công việc phần thực binh tại thực địa đã được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo và nhanh chóng; đó là, yếu tố quan trọng để Ban Chỉ đạo tổ chức thành công phần thực binh diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, phương tiện kỹ thuật.

Ðại tá Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Tin khác