Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

Thảo luận, thông qua 20 nghị quyết

18:16 - Thứ Bảy, 09/12/2017 Lượt xem: 6645 In bài viết

ĐBP - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, hôm nay (9/12), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, với việc thảo luận, thống nhất cao thông qua 20 nghị quyết.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh.

 
Các nghị quyết được thông qua gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2018; Việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2018; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; Thông qua Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017- 2020; Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông qua điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này là những quyết định quan trọng của tỉnh, nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách của nhà nước. Đồng thời, là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND, UBND, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Đánh giá cao về những đổi mới và sự tham gia tích cực, tâm huyết của các đại biểu trong việc hoàn thiện nội dung các nghị quyết, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của kỳ họp; đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị: Ngay sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các ngành, các cấp trong tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, 2018, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri...

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top