Huyện Ðiện Biên Ðông

Quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

09:14 - Thứ Hai, 08/07/2019 Lượt xem: 9525 In bài viết

ĐBP - Thực hiện công tác cán bộ, huyện Ðiện Biên Ðông chú trọng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có “tâm” và “tầm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nhờ đó đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn huyện ngày càng trưởng thành về mọi mặt, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ địa phương.

 

Tại các cuộc họp Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông, đồng chí Bí thư Huyện ủy thường xuyên quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 03 về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ðồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Ðông cho biết: Năm 2011, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa IV đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/HU về “Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình cán bộ tại địa phương. Ðồng thời, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan khối Ðảng, đoàn thể, cấp ủy các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch, tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Do đó đã kịp thời giới thiệu được những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực để đưa vào quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những người vi phạm kỷ luật, những trường hợp không có khả năng phát triển.

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo cũng như các quyết định, hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét phê duyệt quy hoạch trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện giai đoạn 2015 - 2020 gồm 140 người; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện 64 người; Ban Thường vụ Huyện ủy 21 người; các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện 25 người. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm tiếp theo của 13 xã và 1 thị trấn. Từ đó, cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết, có kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ. Xây dựng quy hoạch đủ về số lượng theo các chức danh quy định, lựa chọn được nhiều người có triển vọng để đưa vào quy hoạch, khi cần có thể bố trí ngay các chức danh trong quy hoạch hoặc tương đương. Ðồng thời cũng phát hiện được những người có triển vọng phát triển nhưng chưa có đủ các điều kiện bổ nhiệm để xây dựng kế hoạch đào tạo, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Lựa chọn những cán bộ có năng lực để đào tạo các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao. Ðồng thời tích cực đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ chưa đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh, nhất là cán bộ cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ năm 2011 đến hết tháng 6/2019, huyện Ðiện Biên Ðông đã có trên 700 cán bộ được cử đi đào tạo chuyên môn trình độ đại học; 44 người được cử đi đào tạo thạc sĩ. Bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho 221 cán bộ cấp huyện; bồi dưỡng chức danh bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 389 người, 36 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho hơn 500 cán bộ cấp huyện và xã…

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm Huyện ủy tổ chức đánh giá cán bộ làm cơ sở để thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định. Từ năm 2011 đến nay, đã có trên 20.000 lượt cán bộ được đánh giá. Trong đó, tỷ lệ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm phần lớn; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm số ít. Nhờ quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên huyện đã chủ động tạo nguồn cán bộ để thực hiện việc bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu tham gia cấp uỷ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top