Thường trực Chính phủ họp về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

15:35 - Thứ Sáu, 24/04/2020 Lượt xem: 7191 In bài viết

Ngày 24-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, hiện cả nước có hơn 14,1 triệu người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 14,7% dân số cả nước. Mặc dù kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng vẫn là vùng khó khăn nhất cả nước. Thu nhập bình quân của hộ đồng bào DTTS ở nhiều nơi chỉ bằng 40-50% bình quân thu nhập trong khu vực.

Theo báo cáo đề xuất của Ủy ban Dân tộc trình, Chương trình thực hiện đối với các xã, thôn có tỷ lệ hộ DTTS từ 15% trở lên, theo hai giai đoạn. Tổng vốn thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 204 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2026 – 2030 là hơn 210.500 tỷ đồng, gồm nhiều nguồn như ngân sách T.Ư, địa phương, vốn tín dụng chính sách, các nguồn lực khác. Mục tiêu đến năm 2025 là giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS hằng năm hơn 3%, tăng thu nhập hộ gia đình DTTS gấp hơn hai lần so với năm 2019 và đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Ủy ban Dân tộc đề xuất 10 dự án thuộc một số lĩnh vực khác nhau.

Ủy ban Dân tộc cho rằng, bên cạnh việc bố trí đủ, kịp thời nguồn ngân sách T.Ư hỗ trợ có mục tiêu, cần quan tâm bố trí vốn tín dụng chính sách xã hội cho vay theo dự án quy mô vừa và nhỏ, tạo sinh kế cho người dân theo phương châm “vừa cho cần câu, vừa cho cá” tiến tới “chỉ cho cần câu, phải tự câu cá”.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các ý kiến tại cuộc họp, việc đề xuất thực hiện Chương trình là cần thiết; cho rằng một số bộ liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc để rà soát nội dung các chương trình, bảo đảm không trùng lặp, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đánh giá cao Ủy ban Dân tộc đã chuẩn bị công phu, trách nhiệm, Thủ tướng cho rằng, đây là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) lớn, thể tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào DTTS, để đồng bào có đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn. Ủy ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện thiện hồ sơ, báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình này, lấy ý kiến của Chính phủ để sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng nêu rõ yêu cầu không trùng lặp với hai CTMTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, “tận dụng được những nguồn vốn khác nhau để phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS thì càng quý”, chứ không chỉ dựa vào ngân sách. Chương trình cần bám sát mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết 88 của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhất trí nội dung Chương trình nên tập trung vào hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống của đồng bào DTTS, “mình cho cần câu là chính nhưng cũng cho con cá trong một số trường hợp”. Đối với các công trình kết cấu hạ tầng khác như điện, đường, trường, trạm… cần rà soát kỹ, chỉ đầu tư những công trình thật sự cần thiết mà chưa được đầu tư trước đây. Chương trình cần nghiên cứu đưa vào các giải pháp cụ thể hơn để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Chương trình cũng cần căn cứ vào chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH các vùng theo quy hoạch để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Chương trình nên có cơ chế đặc thù, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế Quyết định 1232/QĐ-TTg.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị rà soát, tính toán chặt chẽ việc thoái vốn trong một số lĩnh vực; nhấn mạnh tinh thần công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực...

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác