Phải làm rõ ưu, nhược điểm của việc sắp xếp các đơn vị hành chính

16:13 - Thứ Tư, 22/09/2021 Lượt xem: 1319 In bài viết

Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi nghe báo cáo kế hoạch của đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” tại phiên họp của UBTVQH sáng 22/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp.

Trình bày dự thảo báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 là nhằm đánh giá một cách khách quan, trung thực, toàn diện kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết này để rút ra các bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc sắp xếp trong giai đoạn 2022 - 2030.

Đồng thời, nêu các kiến nghị để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (về tiêu chuẩn, phân loại ĐVHC, phân loại đô thị, việc sắp xếp ĐVHC phù hợp với điều kiện thực tiễn...) và quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022 - 2030.

Hoạt động giám sát tập trung vào 4 nội dung chính. Thứ nhất là tình hình thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Thứ hai là kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019 - 2021.

Thứ ba là đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp ĐVHC gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá tính hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương và tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Thứ tư là các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả trong việc xây dựng, lựa chọn phương án sắp xếp ĐVHC, vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp, lựa chọn tên gọi của ĐVHC; các kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.  

Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị mục tiêu của giám sát phải trả lời được việc sắp xếp các ĐVHC giai đoạn 2019 – 2021 có tinh giản được đầu mối, biên chế đi liền với đó là chi phí, ngân sách hay không? Có nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hay không? Thủ tục hành chính, năng lực cạnh tranh của địa phương có được cải thiện hay không? Chỉ số hài lòng của người dân như thế nào? 

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn giám sát phải làm rõ ưu điểm, nhược điểm của việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, rút ra được bài học kinh nghiệm, từ đó nêu được kiến nghị, đề xuất xác đáng cho giai đoạn tới.

P.V (theo Chinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác