Chính trịBầu cử

Giải đáp các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại nhiệm kỳ 2020 – 2025

08:39 - Thứ Hai, 10/05/2021 Lượt xem: 1192 In bài viết

1. Mục tiêu

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và từng bước hiện đại hệ thống đô thị, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP. Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, các thị trấn, thị tứ để từng bước thực hiện các tiêu chí đảm bảo phù hợp với cấp đô thị theo quy hoạch.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tập trung nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội tại TP. Điện Biên Phủ, đặc biệt là trục đường 60m, các trục đường phát triển phía Tây lòng chảo Điện Biên, hạ tầng dọc sông Nậm Rốm, Trung tâm hành chính chính trị của tỉnh. Thu hút các dự án đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tại trung tâm các huyện, thị, thành phố theo quy hoạch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nội thị, cấp thoát nước đô thị, thu gom nước thải, rác thải tại các khu đô thị gắn với hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; ưu tiên đầu tư các công trình công cộng, khu vui chơi, giải trí và chỉnh trang đô thị.

- Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị; tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp; lựa chọn mô hình đô thị điểm để triển khai và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

T.K
Bình luận

Tin khác